نویسنده = آیت الله جعفر سبحانی
تعداد مقالات: 2
1. در محضر حضرت آیت‏ا للَّه استاد جعفر ‏سبحانی (دامت برکاته)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1381، صفحه 19-24

آیت الله جعفر سبحانی


2. مبانی کلامی مهدویّت‏

دوره 1، شماره 1، پاییز 1380، صفحه 65-79

آیت الله جعفر سبحانی