نویسنده = آیت الله فاضل لنکرانی
تعداد مقالات: 1
1. در محضر حضرت آیت‏الله العظمی فاضل ‏لنکرانی(دامت برکاته)

دوره 2، شماره 3، بهار 1381، صفحه 27-30

آیت الله فاضل لنکرانی