نویسنده = حسین ‏علی سعدی
تعداد مقالات: 4
1. پاسخگویی، رمز حکومت عدل مهدوی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 235-253

حسین ‏علی سعدی


2. امام مهدی (عج) از منظر صدرالمتألهین‌

دوره 3، شماره 7، بهار 1382، صفحه 209-228

حسین ‏علی سعدی


3. شناخت‌ و حیانی خورشید پنهان‌

دوره 2، شماره 6، زمستان 1381، صفحه 299-316

حسین ‏علی سعدی


4. جامعه مهدوی ،آرمان شهر نبوی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1381، صفحه 251-264

حسین ‏علی سعدی