نویسنده = آیت الله محمد مهدی آصفی
تعداد مقالات: 4
1. انتظار پویا (3) صفات یاران مهدی (عج)

دوره 3، شماره 8.9، تابستان 1382، صفحه 169-187

آیت الله محمد مهدی آصفی


2. انتظار پویا(2)

دوره 3، شماره 7، بهار 1382، صفحه 99-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی


3. انتظار پویا (1)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1381، صفحه 95-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی


4. درآمدی بر ولادت و غیبت امام مهدی(عج)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1381، صفحه 71-88

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ عبدالله امینی