نویسنده = بهروز جندقی
تعداد مقالات: 11
2. دکترین مهدویت و چالش هزاره گرایی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1384، صفحه 213-224

بهروز جندقی


3. بررسی مفهوم دکترین در دین پژوهی تطبیقی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1384، صفحه 229-240

بهروز جندقی


4. شکل گیری شخصیت مسیحایی در اسلام و ویژگیهای آن: مهدی عج

دوره 5، شماره 15، بهار 1384، صفحه 177-188

دانیال واکا؛ بهروز جندقی


5. عدالت در اندیشه مسیحیان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 264-279

بهروز جندقی


6. قائم آل محمّد[عج]

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1383، صفحه 201-204

دبلیو مادلانگ‌؛ بهروز جندقی


7. مهدی [عج]

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1383، صفحه 197-200

رابرت اس. کرامر؛ بهروز جندقی