نویسنده = غلامرضا بهروزی لک
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی بر عملکرد امامان بنی الرضا در زمینه سازی غیبت و پذیرش امام زمان

دوره 19، شماره 64، بهار 1398، صفحه 5-26

غلامرضا بهروزی لک؛ محسن رحیمی جعفری


2. جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار

دوره 17، شماره 58، پاییز 1396، صفحه 23-44

زهره میرترابی؛ غلامرضا بهروزی لک


3. وجوه الگویی آرمان شهر مهدوی در جامعه امروز

دوره 15، شماره 48، بهار 1394، صفحه 27-50

غلامرضا بهروزی لک؛ ابراهیم باقرزاده


4. وجوه الگویی ارتباطات در جامعه مهدوی برای جامعه امروز با روش پس‌نگری

دوره 13، شماره 40، بهار 1392، صفحه 71-96

غلامرضا بهروزی لک؛ مهدی حاجی سیاری