نویسنده = خدامراد سلیمیان
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل نظریة شهادت امام مهدی ع از دیدگاه روایات

دوره 13، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 49-68

خدامراد سلیمیان


2. بازخوانی عوامل پیدایش و انحطاط انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغرا

دوره 13، شماره 42، پاییز 1392، صفحه 128-146

طیبه نقی ‌پور؛ خدامراد سلیمیان


3. بیعت؛ سازوکار مشارکت سیاسی مردم در حکومت مهدوی

دوره 12، شماره 37، بهار 1391، صفحه 89-112

خدامراد سلیمیان


5. رجعت از نگاه قرآن

دوره 7، شماره 19، پاییز 1385، صفحه 229-252

خدامراد سلیمیان