نویسنده = سیّد محمد‌جواد شبیری زنچانی
تعداد مقالات: 1
1. نعمانی و مصادر الغیبه

دوره 7، شماره 19، پاییز 1385، صفحه 253-306

سیّد محمد‌جواد شبیری زنچانی