نویسنده = حامد پوررستمی
تعداد مقالات: 3
1. بایسته‌های علمی در آینده‌پژوهی مهدوی

دوره 13، شماره 40، بهار 1392، صفحه 31-48

حامد پوررستمی