نویسنده = موسی جوانشیر
تعداد مقالات: 2
1. سیر تطور کاربرد شناسه‌های حضرت مهدی ع در منابع حدیثی اهل سنت تا قرن پنجم هجری

دوره 15، شماره 50، پاییز 1394، صفحه 31-54

محمدکاظم رحمان ستایش؛ موسی جوانشیر


2. مقایسه گونه‌شناسی موعود مسیحیت با موعود شیعه

دوره 11، شماره 34، بهار 1390، صفحه 119-144

موسی جوانشیر