کلیدواژه‌ها = نشانه‌های ظهور
بررسی معیار تشخیص امام مهدی ع از مدّعیان مهدویت، هنگام ظهور

دوره 14، شماره 47، بهمن 1393، صفحه 33-54

معصومه رضوانی؛ روح الله شاکری زواردهی


نقد وبررسی نشانه‌های ظهور در سه اثر از شیخ ابوالحسن مرندی

دوره 14، شماره 46، آبان 1393، صفحه 113-140

محمد شهبازیان؛ نصرت الله آیتی


بررسی کتاب «نور الانوار» علی اصغر بروجردی در حوزه مهدویت (با تاکید بر نشانه‌های ظهور)

دوره 14، شماره 44، اردیبهشت 1393، صفحه 109-136

محمد شهبازیان؛ نعمت الله صفری فروشانی