کلیدواژه‌ها = احادیث مهدویت
1. تحلیل مصدر شناختی احادیث الغیبه شیخ طوسی

دوره 17، شماره 57، تابستان 1396، صفحه 5-28

محمد معرفت؛ محمد غفوری‌نژاد


3. کاوشی در بازشناسی مفضل بن عمر از راویان احادیث مهدوی

دوره 9، شماره 28، بهار 1388، صفحه 107-132

امیر محسن عرفان