کلیدواژه‌ها = اسلام
تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی

دوره 20، شماره 68، خرداد 1399، صفحه 83-106

احمدرضا مفتاح؛ باقر طالبی دارابی؛ مهراب صادق نیا؛ مریم شهرزاد


واکاوی توقیت و آسیب‌های آن در ادیان ابراهیمی

دوره 15، شماره 48، اردیبهشت 1394، صفحه 69-94

جمال فلاح یخدانی؛ محمدمهدی لطفی


بازنگری دستگاه نظری آینده‌پژوهی در جهان بینی اسلامی

دوره 9، شماره 29، مرداد 1388، صفحه 83-110

سید علی اکبر عظیمی


حکومت واحد جهانی از منظر ادیان و اسلام

دوره 9، شماره 29، مرداد 1388، صفحه 111-134

روح‌الله شاکری زواردهی


آینده‌نگری و فرجام تاریخ بشر

دوره 7، شماره 21، مرداد 1386، صفحه 81-122

حسین الهی‌نژاد