کلیدواژه‌ها = عقل عملی
1. مهدویت و عقل‌گرایی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1387، صفحه 145-170

حسین الهی نژاد