کلیدواژه‌ها = تکامل
ترسیم آینده اخلاقی جهان، با تأکید بر ظرفیت‌های عصر ظهور

دوره 20، شماره 69، شهریور 1399، صفحه 53-77

محمدرضا ضمیری؛ سیدحسن بطحائی گلپایگانی؛ عبدالهادی رضایی تالارپشتی؛ پرستو مصباحی جمشید


تحلیل کیفی نظریه فردگرایی وجامعه‌گرایی در فرایند تحقق بلوغ اجتماعی در عصر ظهور

دوره 19، شماره 65، شهریور 1398، صفحه 73-102

محمود تقی زاده داوری؛ سیدابوالفضل حسینی