نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اباذری، محمود مهدویت‌ در اندیشه‌ متفکر شهید مرتضی‌ مطهری (قدس‌ سره) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 373-386]
 • ابروش، رضا رویکردی آینده پژوهانه به چشم انداز نجات در ادیان غیر ابراهیمی [دوره 20، شماره 71، 1399، صفحه 99-123]
 • ابوالحسنی (منذر)، علی انقلاب اسلامی ایران، جلوهای از الطاف امام عصر [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 73-104]
 • ابوالقاسم‌زاده، مجید درآمدی بر معرفت شناسی مهدویت [دوره 14، شماره 46، 1393، صفحه 35-60]
 • احمدی، عبد القادر بررسی و نقد رویکرد مهدویت نوعیه از دیدگاه اندیشمندان معاصر اهل‌سنت [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 99-126]
 • احمدی جلفایی، حمید بررسی سندی دعای سلامت امام زمان (عج) [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 257-276]
 • احمدی کچایی، مجید بررسی سیر تحول غیبت پژوهی امامیه، از نوبختی تا شیخ طوسی [دوره 13، شماره 41، 1392، صفحه 61-86]
 • احمدی کچایی، مجید بررسی فضای تقیه در دوره غیبت صغرا و نشانه‌های آن بر عملکرد امامیه [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 111-126]
 • احمدی کچایی، مجید واکاوی تاریخی مفاهیم معنا شناختی دوره غیبت صغرا [دوره 15، شماره 50، 1394، صفحه 55-74]
 • اخوان‌، محمد مهدی‌ موعود، نه‌ موهوم! [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 249-292]
 • اخوان‌، محمد مهدویت و جنگ تمدن ها [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 255-306]
 • اخوان کاظمی، بهرام عدالت سیاسی مهدوی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 61-92]
 • اخوان کاظمی، بهرام عدالت مهدوی و امنیت [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 131-156]
 • اخوان کاظمی، بهرام نظرخواهی دکترین مهدویت [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 15-44]
 • اخوان کاظمی، بهرام مقایسه دو آموزه؛ جهانی سازی غربی و جهانی سازی مهدوی [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 81-114]
 • اخوان کاظمی، بهرام آموزه مهدویت و حقوق محیط زیست [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 191-212]
 • اخویان، محمدعلی عصر ظهور و نقش آن در تحولات بنیادین خانواده [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 75-98]
 • اردستانی، محمد علی تحلیل و اثبات عقلی طلوع مجدد انوار ختمی الاهی در ابدان طبیعی [دوره 15، شماره 49، 1394، صفحه 7-26]
 • اردستانی، محمد علی تحلیل معناشناختی امامت در مکتب تفسیری علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 53، 1395، صفحه 5-26]
 • استادی، کاظم اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتابِ کنونی سلیم‌بن قیس و اعتبارِ کتاب، در آثار شیخ مفید [دوره 20، شماره 71، 1399، صفحه 69-97]
 • استادی، کاظم بازشناسی نویسندگان توقیعات کتاب الاحتجاج، منسوب به امام عصر؟عج؟ در عصر غیبت کبری [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 127-157]
 • اسحاقیان درچه، جواد جنبش سیاسی بابیه و آموزه های مهدویت (اهداف، راه کارها و پیامدها) [دوره 8، شماره 24، 1387، صفحه 199-225]
 • اسحاقیان درچه، جواد تحلیل نقش و شخصیت مسیحا در دو فرقه قادیانی و بهائیت بر اساس دلالت شناسی منصوصات دینی [دوره 17، شماره 59، 1396، صفحه 129-151]
 • اسحاقیان درچه، جواد تحلیل راهکارهای مشترک نفوذ جریان‌‌های انحرافی معاصر در بستر آموزه‌‌های مهدویت [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 133-158]
 • اسحاقیان دُرچه، جواد بررسی و نقد مناسبات ولایت و منتظران از دیدگاه تصوف گنابادی [دوره 15، شماره 51، 1394، صفحه 109-130]
 • اس. کرامر، رابرت مهدی [عج] [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 197-200]
 • اسلامی‌، مسعود ‌مهدویت‌ و مسایل‌ کلامی‌ جدید(3) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 141-152]
 • اسلامیّه، حمیدرضا سطوح، ابعاد و گستره عدالت در حکومت مهدوی [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 95-118]
 • افضلی، محمدعلی بررسی و نقد دلایل سیدکاظم رشتی و محمدکریم خان کرمانی در علت فاعلی دانستن ائمه؟عهم؟ [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 135-152]
 • اکبری، محمود جشن میلاد و سیره معصومان در شادیها [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 195-212]
 • اله‌بداشتی، علی جایگاه فطرت، عقل و اراده بشر در تحقق صلح و عدالت جهانی با ابتنا بر آموزه مهدویت [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 29-44]
 • الهی نزاد، حسین تحلیل مبنایی عدالت مهدوی در عصر غیبت با ابتنا بر نظریه ولایت فقیه [دوره 17، شماره 56، 1396، صفحه 75-90]
 • الهی نزاد، حسین تحلیل رویکرد شناختی و کارکرد شناختی انتظار از منظر اهل سنت [دوره 15، شماره 51، 1394، صفحه 19-42]
 • الهی نزاد، حسین عمومیت قانون علیت و قانونمندی جامعه، توجیه گر نقش موثر انسان بر زمینه سازی ظهور [دوره 16، شماره 53، 1395، صفحه 27-46]
 • الهی نزاد، حسین بررسی و نقد استنادی ایده تعدد قائم در جریان مدعی یمانی احمدبن اسماعیل بصری [دوره 19، شماره 66، 1398، صفحه 105-130]
 • الهی‌نژاد، حسین آینده‌نگری و فرجام تاریخ بشر [دوره 7، شماره 21، 1386، صفحه 81-122]
 • الهی نژاد، حسین هم گرایی مسلمانان در باور داشت مهدویت [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 123-156]
 • الهی نژاد، حسین برهان لطف و غیبت [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 99-124]
 • الهی نژاد، حسین مهدویت و زبان دین [دوره 7، شماره 20، 1386، صفحه 111-156]
 • الهی نژاد، حسین مهدویت و عقل‌گرایی [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 145-170]
 • الهی نژاد، حسین در آمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی [دوره 11، شماره 35، 1390، صفحه 61-86]
 • الهی نژاد، حسین کنکاشی در علم به ظهور [دوره 12، شماره 37، 1391، صفحه 129-152]
 • الهی نژاد، حسین مهدویت؛ فرجام تنازع حق و باطل [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 105-138]
 • الهی نژاد، حسین تأملی بر نظریه وجود اهل کتاب در دوران حکومت جهانی امام زمان عج [دوره 15، شماره 49، 1394، صفحه 53-76]
 • الهی نژاد، حسین تحلیل روش شناسی عقلی مهدویت پژوهی [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 35-52]
 • الهی نژاد، حسین بررسی و تحلیل نمادگرایی در ندای آسمانی [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 119-145]
 • الویری، محسن اندیشة مهدویت و تمدن نوین اسلامی [دوره 13، شماره 42، 1392، صفحه 7-26]
 • الویری، محسن سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (دوره اول؛ از 1828 - 1945 میلادی) [دوره 18، شماره 61، 1397، صفحه 55-83]
 • امامی، سید مجید جهانی شدنِ پایان، موعودباوری متناقض غرب و جهانی شدنِ آغاز نگاهی دیگر به بحران مدرن و رویکرد مهدوی [دوره 12، شماره 38، 1391، صفحه 143-166]
 • امیدیان، سعید بررسی و نقدترفندهای عثمان بن محمد الخمیس در القای شبهه‌ها، در زمینه مهدویت [دوره 18، شماره 63، 1397، صفحه 133-156]
 • امیدیان، سعید بررسی و نقد دیدگاه عثمان خمیس در زمینه رویکرد رفتاری امام مهدی(عج) [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 107-131]
 • امیریان، محمود بررسی و تحلیل نمادگرایی در ندای آسمانی [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 119-145]
 • امینی، عبدالله درآمدی بر ولادت و غیبت امام مهدی(عج) [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 71-88]
 • امینی، عبدالله نقدی بر نظریه هم گرایی ابن خلدون در تشکیل حکومت جهانی امام زمان(ع) [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 189-210]
 • ایروانی، آیت الله محمد باقر او متولد شده است [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 89-110]

ب

 • باقرزاده، ابراهیم وجوه الگویی آرمان شهر مهدوی در جامعه امروز [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 27-50]
 • باقری، خسرو آسیب شناسی تربیتی مهدویّت‏ [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 226-239]
 • باقری، خسرو آسیب‏شناسی تربیتی مهدویت(2) [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 276-296]
 • باکویی، مهدی تحلیل دلایل قرآنی نظریه تسلیم پذیری منتظران در پیشگاه امام عصر، با محوریت مسئله عصمت ائمه [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 53-76]
 • بالادستیان، محمد امین بررسی و تحلیل اسناد عریضه نویسی با تأکید بر آسیب‌های آن [دوره 13، شماره 42، 1392، صفحه 73-96]
 • بداشتی، علی الله شناخت یوسف زهرا از یوسف قرآن [دوره 8، شماره 24، 1387، صفحه 147-170]
 • بدری، سامی مهدی منتظر (عج) و سیر تاریخی و نشانه‏های ظهور [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 169-190]
 • بدیعی، محمد حضرت مهدی(عج) از دیدگاه ابن‏ عربی [دوره 7، شماره 21، 1386، صفحه 123-144]
 • برادران، رضا مهدی باوری در میان کیسانیه از آغاز تا وفات محمد بن حنفیه [دوره 15، شماره 50، 1394، صفحه 7-30]
 • برادران، رضا بررسی تحلیلی مهدی‌باوری در میان کیسانیان موعودگرا از وفات ابوهاشم (م 98) تا انقراض نهایی [دوره 16، شماره 53، 1395، صفحه 73-96]
 • برادران، رضا فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی از آغاز تا پایان عصر حضور (260 ق) [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 5-28]
 • براری، محمد اعتبار سنجی روایات ناظر به تفاوت سیره مهدوی با سیره نبوی و علوی [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 69-88]
 • براری، محمد نقد دیدگاه رشید رضا در تعارض روایات مهدویت [دوره 18، شماره 61، 1397، صفحه 85-103]
 • براری، محمد بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی(عج) در سال‌های 70 و 140 هجری قمری [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 89-114]
 • برته، محمدرضا بررسی و نقد مقاله‌ «مفهوم مهدی در تشیع دوازده امامی» از دائرة المعارف ایرانیکا [دوره 16، شماره 55، 1395، صفحه 53-74]
 • برزویی، محمدرضا نقش «انتظار انقلابی» در تحقق تمدن جدید اسلامی، با تاکید بر منظومه فکری آیتالله خامنه‌ای مدظله [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 5-26]
 • برمر، فاطمه بررسی و تحلیل نمادگرایی در ندای آسمانی [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 119-145]
 • بطحائی گلپایگانی، سیدحسن ترسیم آینده اخلاقی جهان، با تأکید بر ظرفیت‌های عصر ظهور [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 53-77]
 • بلخاری، حسن عدالت اجتماعی مهدوی [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 289-300]
 • بنویدی، زهرا کاوشی در دعای فرج (الهی عظم البلاء) [دوره 11، شماره 34، 1390، صفحه 95-118]
 • بهدار، محمد رضا مانایی اعتبار ادله امامت، در زمان غیبت (ضرورت امامت، حقیقتی فراتر از عصر حضور) [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 45-68]
 • بهروز لک، غلامرضا میزگرد اتحاد ملی، انسجام اسلامی و مهدویت [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 5-26]
 • بهروزلک، غلا‌مرضا اهمیت فرهنگ مهدویت [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 31-52]
 • بهروزلک‌، غلامرضا مهدویت و زندگی سیاسی معاصر اسلامی‌ [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 148-161]
 • بهروزلک‌، غلامرضا الگوی توسعه سیاسی در پرتو عدالت مهدوی (عج) [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 157-178]
 • بهروزلک‌، غلامرضا درآمدی بر مسائل سیاسی دکترین مهدویت [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 115-150]
 • بهروزلک‌، غلامرضا ابعاد جامعه‌شناختی استضعاف و‌ آینده مستضعفان در قرآن کریم [دوره 7، شماره 19، 1385، صفحه 167-198]
 • بهروزلک‌، غلامرضا انتظار فرج بزرگترین فرج است [دوره 9، شماره 29، 1388، صفحه 5-6]
 • بهروزلک‌، غلامرضا سرمقاله: مهدویت پژوهی؛ ضرورتها و بایسته ها [دوره 7، شماره 20، 1386، صفحه 3-8]
 • بهروزلک‌، غلامرضا مهدویت پژوهی؛ دو نگرش مکتب واره و دکترینال [دوره 7، شماره 20، 1386، صفحه 81-110]
 • بهروزلک‌، غلامرضا کرامت انسانی و شهروندی متعهد در دولت کریمه [دوره 8، 25.26، 1387، صفحه 3-42]
 • بهروزلک‌، غلامرضا سرمقاله: مهدویت، آینده پژوهی و مهندسی فرهنگی [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 3-4]
 • بهروزی‌لک، غلامرضا سیر تاریخی استفاده از عنوان «مهدی» در نگاه اسلام‌شناسان غربی [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 61-78]
 • بهروزی‌لک، غلامرضا مؤلفه‌های توسعه و پیشرفت از نظرگاه اسلام با توجه به آرمان‌شهر مهدوی [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 57-84]
 • بهروزی لک، غلامرضا جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 23-44]
 • بهروزی لک، غلامرضا وجوه الگویی ارتباطات در جامعه مهدوی برای جامعه امروز با روش پس‌نگری [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 71-96]
 • بهروزی لک، غلامرضا وجوه الگویی آرمان شهر مهدوی در جامعه امروز [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 27-50]
 • بهروزی لک، غلامرضا تحلیلی بر عملکرد امامان بنی الرضا در زمینه سازی غیبت و پذیرش امام زمان [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 5-26]
 • بیات، مرتضی بررسی تطبیقی بازتاب آموزه رجعت درنظام حکمت متعالیه با تاکید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 119-135]

پ

 • پارسا، مونا اتخاذ رویکرد واقع‌گرایی انتقادی برای تصویرپردازی از آینده، بر اساس مختصات حکومت عدل مهدوی [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 5-33]
 • پاشایی، محمدجواد بررسی حدیث «لا تقوم‏ الساعة» در مکتب عرفانی ابن عربی و کیفیت دلالت آن بر ظهور مهدی موعود(عج) [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 51-64]
 • پاشایی، نرجس خاتون اسطوره‌های نجات، نماد موعود‌خواهی ملل [دوره 14، شماره 44، 1393، صفحه 89-108]
 • پاک نژاد، فاطمه آینده پژوهی تعلیم و تربیت مهدوی، با رویکرد همگرایی فناورانه [دوره 21، شماره 74، 1400، صفحه 21-43]
 • پایدار، زهرا ارزیابی رهیافت‌های مفسران فریقین ذیل آیه 5 سوره قصص [دوره 14، شماره 46، 1393، صفحه 7-34]
 • پدرام، عبدالرحیم نقش آینده‌ پژوهان در شکل‌ گیری آینده‌ پژوهی اسلامی‌ [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 25-42]
 • پرهیزکار، غلامرضا نیابت عام امام غایب عجل الله تعالی فرجه الشریف از مرجعیت تقلید تا ولایت فقیه [دوره 9، شماره 29، 1388، صفحه 31-52]
 • پرهیزگار، محمدعلی بررسی و نقد تأویل «قیامت موعود» به «قیام قائم» [دوره 17، شماره 56، 1396، صفحه 33-54]
 • پرهیزگار، محمدعلی تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 117-142]
 • پرهیزگار، محمّد علی پیشینه ادعاهای مهدویت، نسخ اسلام و الوهیت سران بابیت در جریان‌های حروفیه و نقطویه [دوره 15، شماره 49، 1394، صفحه 129-146]
 • پرهیزگار، محمّد علی بررسی و تحلیلی بر پیشینه‌شناسی بابیت و مهدویت علی‌محمّد باب و رابطه آن با جریان‌های باطنی [دوره 16، شماره 53، 1395، صفحه 117-143]
 • پناهی آزاد، حسن مقارنت «رجعت» و عصر ظهور، با تأکید بر تبیین علامه طباطبایی ره [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 99-118]
 • پناهی آزاد، حسن تبیینی از معنای «اجتماع عقل و کمال اندیشه انسان در عصر ظهور» بر اساس آموزه «انسان کامل» در عرفان شیعی [دوره 21، شماره 74، 1400، صفحه 5-20]
 • پورجعفر، منصوره بازکاوی ضرورت‌های فرهنگی و ادبی انتظار و ارزیابی میزان آشنایی جوانان با مبانی مهدوی و معیارهای مربوطه [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 171-192]
 • پوررستمی، حامد تحلیل راهبردی از «امامت» در دکترین امام رضا علیه السلام [دوره 10، شماره 33، 1389، صفحه 27-54]
 • پوررستمی، حامد تحلیل تعلیلی از بیداری زمینه ساز با تکیه بر آموزه‌های رضوی [دوره 12، شماره 37، 1391، صفحه 67-88]
 • پوررستمی، حامد بایسته‌های علمی در آینده‌پژوهی مهدوی [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 31-48]
 • پور سید آقایی، سید مسعود ظهور صغرا و بایسته‏ها [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 3-18]
 • پور سید آقایی، مسعود فاطمه (س) الگوی مهدی (عج) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 3-18]
 • پور سید آقایی، مسعود واکاوی وصیت نازل شده از آسمان به حضرت محمد ص و نقش آن در شناسایی مدعیان دروغین [دوره 15، شماره 51، 1394، صفحه 87-108]
 • پورسید آقایی، مسعود مبانی اعتقادی ‏مهدویت (1) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 52-64]
 • پورسید آقایی، مسعود روح الله، مهدی باور، مهدی یاور، مهدی زیست [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 3-26]
 • پورسید آقایی، مسعود عاشورا و انتظار ( پیوندها، تحلیلها و رهیافتها ) [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 42-72]
 • پورسید آقایی، مسعود میر مهر (جلوه های محبت یار) [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 133-150]
 • پورسید آقایی، مسعود سرمقاله - تولد دوباره یک ملت [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 5-20]
 • پورسید آقایی، مسعود پیام امید به منتظران [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 5-16]
 • پورسید آقایی، مسعود ‌مردم، نهادها و بزرگداشت‌ هفته‌ مهدویت‌ (15-9 شعبان) [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 25-52]
 • پورسید آقایی، مسعود حج‌ ابراهیمی؛ حج‌ مهدوی‌ [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 5-23]
 • پورسید آقایی، مسعود بیعتی‌ تا همیشه‌ [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 5-20]
 • پورسید آقایی، مسعود عدالت مهدوی استمرار عدالت نبوی و علوی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 5-34]
 • پورسید آقایی، مسعود انفجار نور، زمینه ساز ظهور [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 5-16]
 • پورسید آقایی، مسعود دولت زمینه ساز [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 5-18]
 • پورسید آقایی، مسعود سرمقاله [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 5-14]
 • پورسیدآقایی، مسعود بازکاوی حقوق امام مهدی (عج) [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 5-14]
 • پورعزت، علی اصغر ضرورت توسعه فرهنگ‌ عدالت پذیر برای نیل ‌به جامعه عدل موعود [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 151-168]
 • پورعزت، علی اصغر ‌ضرورت‌ توسعه فرهنگ عدالت ‌پذیر برای‌ نیل‌ به جامعه عدل موعود (2) [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 86-98]
 • پورعزت، علی اصغر شهر عدل مهدوی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 231-244]
 • پورعزت، علی اصغر تجلی نام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ساخت واقعیت آینده [دوره 12، شماره 38، 1391، صفحه 29-42]
 • پورعزت، علی اصغر نور مهدی، هدایتگری از فراسوی آینده [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 49-71]
 • پورعزت، علی اصغر اتخاذ رویکرد واقع‌گرایی انتقادی برای تصویرپردازی از آینده، بر اساس مختصات حکومت عدل مهدوی [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 5-33]

ت

ج

 • جابر انصاری، محمدرضا بررسی شاخص‌‌های انتظارسازنده و انتظار مخرب در نظام تربیتی اسلام، با محوریت بیانات مقام معظم رهبری [دوره 21، شماره 74، 1400، صفحه 45-69]
 • جباری، حسین علی تحلیل انتقادی غیبت و رجعت در اندیشه برنارد لوئیس [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 141-162]
 • جباری، محمدرضا سازمان رهبری شیعه‏ در عصر غیبت صغری‏ [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 157-168]
 • جباری، محمدرضا نقش و جایگاه توقیعات‏ در عصر غیبت ‏صغری‏ [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 140-165]
 • جباری، محمدرضا تجلی عدالت مهدوی در عدالت کارگزاران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 171-186]
 • جعفری، ابوالقاسم زمینه‌های منجی گرایی در آیین هندو [دوره 13، شماره 43، 1392، صفحه 91-118]
 • جعفری، ابوالقاسم خوانشی نو از مصادیق سه منجی در تاریخ کیش زردشت [دوره 15، شماره 49، 1394، صفحه 77-102]
 • جعفری، جواد جمال یار [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 151-194]
 • جعفری، جواد اعتبار سنجی روایات ناظر به تفاوت سیره مهدوی با سیره نبوی و علوی [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 69-88]
 • جعفری، جواد گونه شناسی آثار عقلانی عصر ظهور [دوره 15، شماره 49، 1394، صفحه 27-52]
 • جعفری، محمد صابر میز گرد مفهوم شناسی دکترین مهدویت [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 5-28]
 • جعفری، محمدصابر معرفی و بررسی کتاب عصر زندگی‏ [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 261-284]
 • جعفری، محمدصابر تنها بهار [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 53-70]
 • جعفری، محمدصابر اندیشه مهدویت و آسیب ها [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 45-74]
 • جعفری، محمدصابر مهدویّت و موانع فراروی مصلحان از منظر قرآن [دوره 7، شماره 19، 1385، صفحه 199-228]
 • جعفری، محمدصابر مهدویّت و موانع فراروی بررسی تعامل مهدویّت و دنیاطلبی [دوره 8، 25.26، 1387، صفحه 139-162]
 • جعفری، محمدصابر ملأ و اشراف یا رانت‌های قدرت و ثروت مانع فراروی پیامبران علیهم السلام و حضرت مهدی [دوره 11، شماره 35، 1390، صفحه 147-172]
 • جعفری، محمدصابر بررسی مناسبات انتظار موعود و الگوی اسلامی پیشرفت در اندیشه‌ مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 103-130]
 • جعفری پور، ابوالفضل گونه‌شناسی تحلیلی و نقد رویکردها ‌در تبیین روایات سفیانی [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 27-51]
 • جندقی، بهروز مهدویت از دیدگاه دین‌پژوهان و اسلام شناسان‌ غربی (1) - دائره المعارف دین میرچا الیاده [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 263-272]
 • جندقی، بهروز مهدویت از دیدگاه دین‌پژوهان و اسلام شناسان‌ غربی (2) - دائره المعارف دین میرچا الیاده [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 111-184]
 • جندقی، بهروز مهدویت از دیدگاه دین‌پژوهان و اسلام شناسان‌ غربی (3) - دائره المعارف دین میرچا الیاده [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 213-224]
 • جندقی، بهروز مهدویت از دیدگاه دین‌پژوهان و اسلام‌شناسان ‌غربی‌ - دائیره المعارف اسلام چاپ کمبریج (1) [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 123-147]
 • جندقی، بهروز مهدی [عج] [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 197-200]
 • جندقی، بهروز قائم آل محمّد[عج] [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 201-204]
 • جندقی، بهروز عدالت در اندیشه مسیحیان [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 264-279]
 • جندقی، بهروز شکل گیری شخصیت مسیحایی در اسلام و ویژگیهای آن: مهدی عج [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 177-188]
 • جندقی، بهروز بررسی مفهوم دکترین در دین پژوهی تطبیقی [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 229-240]
 • جندقی، بهروز دکترین مهدویت و چالش هزاره گرایی [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 213-224]
 • جندقی، بهروز مصاحبه با دکتر ساشادینا (دفاع از کتاب مهدویّت در اسلام) [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 155-170]
 • جهانیان، ناصر جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 131-170]
 • جهانیان، ناصر جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 157-190]
 • جوانشیر، موسی مقایسه گونه‌شناسی موعود مسیحیت با موعود شیعه [دوره 11، شماره 34، 1390، صفحه 119-144]
 • جوانشیر، موسی سیر تطور کاربرد شناسه‌های حضرت مهدی ع در منابع حدیثی اهل سنت تا قرن پنجم هجری [دوره 15، شماره 50، 1394، صفحه 31-54]
 • جولانی فروشانی، مرضیه گونه‌شناسی تحلیلی و نقد رویکردها ‌در تبیین روایات سفیانی [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 27-51]

ح

 • حائری، محمدمهدی آثار فردی و اجتماعی عدالت مهدوی [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 219-234]
 • حائری شیرازی، آیت الله عدالت مهدوی در قرآن [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 29-60]
 • حاج‌ ابراهیم، رضا ‌مهدویت‌ و مسایل‌ کلامی‌ جدید(3) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 141-152]
 • حاج‌ ابراهیم‌، رضا ‌‌مهدویّت و مسائل کلامی ‌جدید (1) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 85-94]
 • حاج‌ ابراهیم‌، رضا مهدویت و مسایل کلامی جدید (2) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 85-98]
 • حاج‌ ابراهیم‌، رضا مهدویّت و مسائل کلا‌می جدید [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 135-150]
 • حاجی ابراهیم، رضا بررسی و نقد تکثر ادیان درعصر ظهور با تأکید بر مقوله نجات [دوره 17، شماره 56، 1396، صفحه 55-74]
 • حاجی سیاری، مهدی وجوه الگویی ارتباطات در جامعه مهدوی برای جامعه امروز با روش پس‌نگری [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 71-96]
 • حجازی، سید علیرضا عصر مهدویت و حقوق محیط زیست [دوره 8، شماره 24، 1387، صفحه 171-197]
 • حجامی، حسین بررسی شبهه ناسازگاری غیبت با لزوم استمرار هدایت تشریعی، به عنوان فلسفه نصب امام [دوره 19، شماره 66، 1398، صفحه 23-41]
 • حجت الله خسروی، نجم الدین طبسی حدیث شناسی مهدویت [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 260-275]
 • حسناتی نجف‌آبادی، عبدالرضا بررسی و تحلیل استنادات روایی جریانات انحرافی بر مذمت فقها [دوره 17، شماره 56، 1396، صفحه 91-112]
 • حسن‌پور، مرتضی کاوشی پیرامون فرزندان امام حسن عسکری ع و اعتبار سنجی یک امامزاده منسوب به ایشان [دوره 13، شماره 42، 1392، صفحه 97-127]
 • حسنی، سید علی آثار مهدوی از نیمه دوم قرن پنجم تا نیمه دوم قرن هفتم هجری [دوره 7، شماره 20، 1386، صفحه 157-190]
 • حسنی، سید علی اکبر باورداشت مهدویّت در جوامع اسلامی [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 77-104]
 • حسینی، زینب السادات تحلیل انتقادی تاریخ‌گذاری دیوید کوک بر روایات آخرالزمان بررسی موردی ابن‌صیاد [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 25-50]
 • حسینی، سیدابوالفضل تحلیل کیفی نظریه فردگرایی وجامعه‌گرایی در فرایند تحقق بلوغ اجتماعی در عصر ظهور [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 73-102]
 • حسینی، سیده اکرم بررسی و تحلیل روایات فریقین در تعیین مصداق «دابّة الارض» با تأکید بر تفسیرهای روایی [دوره 18، شماره 61، 1397، صفحه 29-54]
 • حسینی آصف، سید حسن باور شناخت موعود در ادیان و مکاتب مختلف [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 149-166]
 • حسینیان قمی، مهدی دفاع از روایات مهدویت (نقد کتاب‌ مشرعه بحار الانوار) [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 199-226]
 • حسینیان قمی، مهدی ‌دفاع ‌از روایات مهدویّت‌ (3) (نقد شمیم رحمت) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 495-518]
 • حسینیان قمی، مهدی دفاع از روایات مهدویت(داوری داودی) (2) [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 227-242]
 • حسینی کوهساری، سید اسحاق مستندات قرآنی عرضه باور به رجعت و مواقف پس از مرگ، در زیارت آل‌یاسین [دوره 12، شماره 38، 1391، صفحه 91-114]
 • حسینی کوهساری، سیداسحاق شناختنامه زیارت آل یاسین [دوره 11، شماره 34، 1390، صفحه 33-54]
 • حسینی کوهساری، سیداسحاق عرضه عقاید در زیارت آل یاسین و هماهنگی [دوره 11، شماره 35، 1390، صفحه 21-36]
 • حسینی میرصفی، سیده فاطمه بازخوانی جایگاه مهدویت در تحقق حکومت عدل از منظر زیدیه [دوره 20، شماره 71، 1399، صفحه 51-68]
 • حسینی‌ میلانی، آیت الله سیّد علی‌ ‌‌مهدی (عج) در آینه‌ی روایات‌ [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 111-128]
 • حکیم، سید منذر تاریخ عصر غیبت کبری (1) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 147-156]
 • حکیم، سید منذر تاریخ عصرغیبت کبری(2) [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 215-236]
 • حکیم، سید منذر تاریخ‏ عصرغیبت‏ کبری‏(3) [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 166-175]
 • حکیم، سید منذر تاریخ عصر غیبت کبری(4) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 173-200]
 • حکیم، سید منذر تاریخ عصر غیبت کبری (5) [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 321-332]
 • حکیم، سید منذر تاریخ‌ عصر غیبت‌ کبری (6) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 317-329]
 • حکیم، سید منذر تاریخ‌ غیبت کبری (7) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 327-340]
 • حکیم، سید منذر ‌مهدویت ‌و امام مهدی(ع) از نگاه‌ شهید صدر (قدس‌ سره) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 387-412]
 • حکیم، سید منذر چهره عدل مهدوی در ادعیه و زیارات‌ امام مهدی(عج) [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 254-263]
 • حکیم، سید منذر چهره عدل مهدوی در ادعیه و زیارات امام مهدی(ع) (2) [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 295-304]
 • حکیم، سید منذر جایگاه دکترین مهدویت در اسلام از منظر قرآن کریم [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 209-228]
 • حکیم، سید منذر آموزه مهدویت در زیارت عاشورا [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 235-243]
 • حمیدی نژاد، مهدی بررسی فضای تقیه در دوره غیبت صغرا و نشانه‌های آن بر عملکرد امامیه [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 111-126]
 • حیدری آل کثیری، محسن بررسی جریان جدید مدّعی یمانی (احمدالحسن) [دوره 11، شماره 34، 1390، صفحه 175-209]
 • حیدری چراتی، حجت تحلیل و بررسی روایات سنّ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف (با تأکید بر نقد ادّعای بهائیت) [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 29-60]
 • حیدری چراتی، حجت بررسی و نقد مناسبات ولایت و منتظران از دیدگاه تصوف گنابادی [دوره 15، شماره 51، 1394، صفحه 109-130]
 • حیدری چراتی، حجت تحلیل نقش و شخصیت مسیحا در دو فرقه قادیانی و بهائیت بر اساس دلالت شناسی منصوصات دینی [دوره 17، شماره 59، 1396، صفحه 129-151]
 • حیدری چراتی، حجت تحلیل راهکارهای مشترک نفوذ جریان‌‌های انحرافی معاصر در بستر آموزه‌‌های مهدویت [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 133-158]
 • حیدری چراتی، حجت بررسی و تحلیل انجمن حجتیه در مقایسه‌ با گفتمان‌ امام خمینی بر اساس نظریه لاکلا و موفه [دوره 20، شماره 71، 1399، صفحه 125-146]
 • حیدری فر، مجید بررسی سندی و تحلیل دلالی روایات پیشگویی‌های عصر ظهور با موضوع شاخص‌ها و کارکردهای یاران مهدی موعود عج [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 27-48]
 • حیدری نیک، مجید نگاهی دوباره به انتظار (1) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 80-98]
 • حیدری نیک، مجید نگاهی‏ دوباره ‏به‏ انتظار (2) [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 93-104]
 • حیدری نیک، مجید نگاهی دوباره به انتظار(3) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 124-150]
 • حیدری نیک، مجید معرفی و بررسی کتاب استراتژی انتظار [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 419-452]
 • حیدری نیک، مجید عدالت، قرآن، مهدویت [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 61-88]

خ

د

 • دادجو، یداالله امامت در آیینه انسان کامل [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 27-44]
 • دانشی، سید عبدالله بازخوانی جایگاه مهدویت در تحقق حکومت عدل از منظر زیدیه [دوره 20، شماره 71، 1399، صفحه 51-68]
 • درویشی، امید تأثیر متقابل دفاع مقدس و فرهنگ مهدویت [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 171-194]
 • درویشی، امید تاثیرات سیاسی جهانی‌شدن‌ بر زمینه‌سازی انقلاب جهانی حضرت مهدی ع [دوره 16، شماره 52، 1395، صفحه 113-136]
 • دریکوندی، روح‌الله گونه شناسی آثار عقلانی عصر ظهور [دوره 15، شماره 49، 1394، صفحه 27-52]
 • دری نجف آبادی، آیت الله عدالت اقتصادی مهدوی [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 301-306]
 • دژآباد، حامد ارزیابی رهیافت‌های مفسران فریقین ذیل آیه 5 سوره قصص [دوره 14، شماره 46، 1393، صفحه 7-34]
 • دژفر، مرضیه بررسی و نقد تصویر دجال در دایرة المعارف ایرانیکا [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 125-144]
 • دهقانی آرانی، زهیر نقد و بررسی دیدگاه‌های تیموتی فرنیش در زمینه مهدویت [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 127-153]
 • دهقانی آرانی، زهیر بررسی و نقد دیدگاه‌های جوئل ریچاردسون در زمینه مهدویت [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 117-144]
 • دهقانی آرانی، زهیر بررسی و نقد نظرات «ضد مسیح اسلامی» و « اسلام، ردای ضد مسیح» در تطبیق ضد مسیح بر منجی اسلامی [دوره 16، شماره 52، 1395، صفحه 45-70]
 • دهقانی آرانی، زهیر بررسی و نقد دیدگاه‌های دیوید کوک در موضوع مهدویت و آخرالزمان اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1395، صفحه 127-153]
 • دهقانی آرانی، زهیر سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (دوره اول؛ از 1828 - 1945 میلادی) [دوره 18، شماره 61، 1397، صفحه 55-83]
 • دهقانی آرانی، زهیر سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 1979 تا 2000 میلادی) [دوره 18، شماره 63، 1397، صفحه 27-57]
 • دهقانی آرانی، زهیر سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 2001 میلادی تاکنون) [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 103-134]
 • دهقانی آرانی، زهیر آسیب‌شناسی تحقیقات مستشرقان در مورد مهدویت، با بررسی سیر تطور مهدویت‌پژوهی غربیان، از آغاز تا دوره معاصر [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 129-151]
 • دوست محمدی، میثم بررسی و نقد دیدگاه طاهربن عاشور در مسئله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 19، شماره 67، 1398، صفحه 51-72]
 • دوست محمدی، میثم گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت [دوره 20، شماره 71، 1399، صفحه 25-50]
 • دیالمه‌، نیکو ‌‌غیبتی در حضور [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 251-262]
 • دیالمه‌، نیکو نعمت در پس پرده غیبت‌ [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 205-216]
 • دیلم صالحی، بهروز جایگاه فطرت، عقل و اراده بشر در تحقق صلح و عدالت جهانی با ابتنا بر آموزه مهدویت [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 29-44]

ذ

 • ذاکری، محمدتقی مأخذ شناسی و باز شناسی محتوای کتاب الاوصیاء شلمغانی [دوره 15، شماره 50، 1394، صفحه 95-118]
 • ذوالفقار زاده، محمد مهدی اتخاذ رویکرد واقع‌گرایی انتقادی برای تصویرپردازی از آینده، بر اساس مختصات حکومت عدل مهدوی [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 5-33]

ر

ز

 • زارعی، محمد تحلیل انتقادی بر ضعف سندی احادیث مربوط به داوری امام مهدی ع بر اساس باطن موضوع [دوره 16، شماره 52، 1395، صفحه 21-44]
 • زاهدی فر، سیفعلی آسیب شناسی پژوهش نیل رابینسون دربارة دجّال [دوره 15، شماره 51، 1394، صفحه 7-18]
 • زمانی، سید حسن ندای آسمانی [دوره 9، شماره 29، 1388، صفحه 159-190]
 • زوینی، حکیمه اثبات ضرورت وجود حجت الاهی در پرتو آیات 3 تا 5 سوره مبارکه دخان [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 5-22]
 • زینلی، غلامحسین حذف و تحریف آثار مهدویت در منابع اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 151-158]
 • زینلی، غلامحسین ‌‌امام‌ مهدی (ع) و طول عمر ( پیشینه و دلا‌ئل ) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 221-250]
 • زینلی، غلامحسین ‌مهدویت و مذاهب اسلامی ‌(مشترکات و تفاوت‌ها) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 337-354]
 • زینلی، غلامحسین امام مهدی علیه السلام دوازدهمین جانشین رسول خدا [دوره 8، 25.26، 1387، صفحه 87-138]

س

 • ساجدی، اکبر سازگاری محتوایی دعای فرج (عظم البلاء) با مبانی توحیدی [دوره 14، شماره 44، 1393، صفحه 33-62]
 • ساشادینا، عبدالعزیز عبدالحسین‌ عدالت جهانی نماد سیاست مهدوی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 263-284]
 • ساشدینا، عبدالعزیز عبدالحسین‌ ‌امام‌مهدی (عج) منجی ‌اسلام‌ (1) [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 99-122]
 • ساشدینا، عبدالعزیز عبدالحسین‌ امام مهدی ع منجی اسلام (2) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 153-196]
 • ساشدینا، عبدالعزیز عبدالحسین‌ مهدویت [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 167-176]
 • سبحانی، آیت الله جعفر مبانی کلامی مهدویّت‏ [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 65-79]
 • سبحانی، آیت الله جعفر در محضر حضرت آیت‏ا للَّه استاد جعفر ‏سبحانی (دامت برکاته) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 19-24]
 • ستار، فاطمه زهرا مسئولیت های زنان در جامعه منتظر [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 79-104]
 • ستوده نیا، محمد رضا بازخوانی جایگاه نخبگان و خواص در هدایت جامعه شیعی در عصر رضوی و دوران غیبت [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 65-88]
 • سرآبادانی، حسن درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی پیشرفت با الهام از ویژگی‌های جامعه عصر ظهور [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 131-162]
 • سعادت، حمید واژه ((مهدی)) و جایگاه آن در کتاب و سنّت، از نگاه اسلام‌شناسان غربی [دوره 12، شماره 37، 1391، صفحه 47-66]
 • سعادت، حمید سیر تاریخی استفاده از عنوان «مهدی» در نگاه اسلام‌شناسان غربی [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 61-78]
 • سعدآبادی، علی اصغر نور مهدی، هدایتگری از فراسوی آینده [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 49-71]
 • سعدی، احمد بررسی چالش‌های جهانی پیش‌روی مدیریت مهدوی و راهکارهای برون رفت از آن [دوره 17، شماره 59، 1396، صفحه 87-104]
 • سعدی، حسین ‏علی جامعه مهدوی ،آرمان شهر نبوی [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 251-264]
 • سعدی، حسین ‏علی شناخت‌ و حیانی خورشید پنهان‌ [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 299-316]
 • سعدی، حسین ‏علی امام مهدی (عج) از منظر صدرالمتألهین‌ [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 209-228]
 • سعدی، حسین ‏علی پاسخگویی، رمز حکومت عدل مهدوی [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 235-253]
 • سقا، فرشته تحلیل انتقادی تاریخ‌گذاری دیوید کوک بر روایات آخرالزمان بررسی موردی ابن‌صیاد [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 25-50]
 • سلطانی رنانی، مهدی مولفه های قرآنی اتحاد ملی و انسجام اسلامی در آرمان شهر مهدوی [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 65-82]
 • سلطانی رنانی، مهدی تحلیلی انتقادی بر دیدگاه‌های رشید رضا و احمد امین در باب احادیث مهدویت [دوره 7، شماره 21، 1386، صفحه 177-202]
 • سلیمیان، خدامراد رجعت از نگاه قرآن [دوره 7، شماره 19، 1385، صفحه 229-252]
 • سلیمیان، خدامراد ارتباط بداء با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 89-116]
 • سلیمیان، خدامراد بیعت؛ سازوکار مشارکت سیاسی مردم در حکومت مهدوی [دوره 12، شماره 37، 1391، صفحه 89-112]
 • سلیمیان، خدامراد بازخوانی عوامل پیدایش و انحطاط انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغرا [دوره 13، شماره 42، 1392، صفحه 128-146]
 • سلیمیان، خدامراد تحلیل نظریة شهادت امام مهدی ع از دیدگاه روایات [دوره 13، شماره 43، 1392، صفحه 49-68]
 • سلیمیان، خدامراد بررسی تسامح در نقل روایات نشانه‌های ظهور با تأکید بر کتاب مأتان و خمسون علامة [دوره 16، شماره 53، 1395، صفحه 47-72]
 • سلیمیان، خدامراد واکاوی روند روبه‌افزایش نقل روایات نشانه‌های ظهور در سیر تدوین منابع روایی [دوره 16، شماره 55، 1395، صفحه 29-52]
 • سلیمیان، خدامراد بررسی و نقد روایت «یوطئون للمهدی» [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 23-42]
 • سلیمیان، خدامراد نقش جریان‌های انحرافی پیش از ولادت حضرت مهدی(عج) در «وضع» و «تحریف» روایات مهدوی [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 109-127]
 • سند، محمد مصاحبه با استاد محمد سند [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 31-41]
 • سهرابی، صادق نینوا معبر انتظار [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 198-214]
 • سهرابی، صادق تنها راه (مروری بر زیارت حضرت صاحب الامر (عج)) [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 248-260]
 • سهرابی، صادق تنها راه (مروری بر زیارت حضرت صاحب الإمر (عج) )(2) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 275-284]
 • سهرابی، صادق با انتظار در خیمه اش در آییم [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 195-224]
 • سهرابی، صادق ‌‌تنها راه (مروری بر زیارت حضرت صاحب الامر)2 [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 413-428]
 • سهرابی، صادق تنها راه (3) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 427-440]
 • سهرابی، صادق تنها راه‌ (4) مروری بر زیارت حضرت صاحب الامر (عج) [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 411-424]
 • سهرابی، صادق ‌تنها راه‌ (مروری‌ بر زیارت‌ حضرت‌ صاحب‌ الامر (عج) )(5) [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 289-300]
 • سهرابی، صادق ‌تنها راه (6) (مروری بر زیارت صاحب الامر (عج) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 547-558]
 • سیاهپوش، امیر بررسی کمال طلبی، به عنوان ویژگی انسان و جامعه منتظر در اندیشه امام خمینی [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 29-50]
 • سید مجتبی فلاح، سید مهدی میرباقری مروری بر دعای ندبه [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 251-270]

ش

ص

 • صادق نیا، مهراب محورهای امید در ادیان ابراهیمی [دوره 13، شماره 41، 1392، صفحه 157-173]
 • صادق نیا، مهراب موعودگرایی، مقاومت و اعتراض: نگاهی به تجربه انقلاب اسلامی ایران [دوره 15، شماره 51، 1394، صفحه 43-58]
 • صادق نیا، مهراب هزاره‌گرایی؛ رویکردها وگونه‌ها [دوره 16، شماره 52، 1395، صفحه 71-94]
 • صادق نیا، مهراب تحلیل کارکردی موعودباوری و نقش آن در تولید همگرایی در ادیان ابراهیمی [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 77-99]
 • صادق نیا، مهراب تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 83-106]
 • صادق نیا، مهراب تحلیل نظری مسیحانمایان با تاکید بر دیدگاه شماری از جامعه‌شناسان [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 71-97]
 • صادقی، مصطفی تاملی در روایت های علایم ظهور (1) [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 317-334]
 • صادقی، مصطفی تاملی در روایات علا‌ئم ظهور [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 185-198]
 • صادقی، مصطفی رویکرد عالمانه به مهدویت، در بیان رهبرمعظم انقلاب اسلامی [دوره 19، شماره 66، 1398، صفحه 43-60]
 • صادقی، هادی عدالت فرهنگی مهدوی [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 280-288]
 • صادقی اردستانی، احمد کتاب جدید و آیین جدید [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 45-62]
 • صالحی، حسین درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی پیشرفت با الهام از ویژگی‌های جامعه عصر ظهور [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 131-162]
 • صدرا، علی‌رضا میز گرد مفهوم شناسی دکترین مهدویت [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 5-28]
 • صدرا، علیرضا ‌‌دیباچه‌ای‌ بر پدیده ‌شناسی نظام‌ سیاسی مهدوی [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 129-140]
 • صدرا، علیرضا عدالت سیاسی مهدوی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 61-92]
 • صدرا، علیرضا عدالت مهدوی و فلسفه تاریخ [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 209-230]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله واکاوی در هویت و زندگی مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف [دوره 12، شماره 37، 1391، صفحه 113-128]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله بررسی سیر تحول غیبت پژوهی امامیه، از نوبختی تا شیخ طوسی [دوره 13، شماره 41، 1392، صفحه 61-86]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله مهدی باوری در میان کیسانیه از آغاز تا وفات محمد بن حنفیه [دوره 15، شماره 50، 1394، صفحه 7-30]
 • صفری فروشانی، نعمت الله سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 89-116]
 • صفری فروشانی، نعمت الله بررسی کتاب «نور الانوار» علی اصغر بروجردی در حوزه مهدویت (با تاکید بر نشانه‌های ظهور) [دوره 14، شماره 44، 1393، صفحه 109-136]
 • صفری فروشانی، نعمت الله بررسی تحلیلی مهدی‌باوری در میان کیسانیان موعودگرا از وفات ابوهاشم (م 98) تا انقراض نهایی [دوره 16، شماره 53، 1395، صفحه 73-96]
 • صفری فروشانی، نعمت الله ترفندهای روان شناختی مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر [دوره 16، شماره 55، 1395، صفحه 75-100]
 • صفری فروشانی، نعمت الله کاوشی در مهدویت نگاری سیدهاشم بحرانی با محوریت کتاب «حلیة الابرار» [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 59-88]
 • صفری فروشانی، نعمت الله فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی از آغاز تا پایان عصر حضور (260 ق) [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 5-28]
 • صفوی، سید یحیی وحدت جهان اسلام؛ چشم‌انداز آینده [دوره 9، شماره 28، 1388، صفحه 177-206]
 • صمدی، روح الله کاوشی در مهدویت نگاری سیدهاشم بحرانی با محوریت کتاب «حلیة الابرار» [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 59-88]
 • صمدی، قنبرعلی دکترین مهدویت: چیستی، خاستگاه، ضرورت ها و راهکارها [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 151-182]
 • صمدی، قنبرعلی اصحاب و یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف [دوره 9، شماره 29، 1388، صفحه 135-158]
 • صمدی، قنبرعلی اندیشة انتظار و جهانی‌شدن [دوره 8، 25.26، 1387، صفحه 277-312]
 • صمصامی، محمدمهدی کاوشی پیرامون فرزندان امام حسن عسکری ع و اعتبار سنجی یک امامزاده منسوب به ایشان [دوره 13، شماره 42، 1392، صفحه 97-127]
 • صیدی، محمود بررسی تطبیقی بازتاب آموزه رجعت درنظام حکمت متعالیه با تاکید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 119-135]
 • صیدی، محمود بررسی حدیث «لا تقوم‏ الساعة» در مکتب عرفانی ابن عربی و کیفیت دلالت آن بر ظهور مهدی موعود(عج) [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 51-64]

ض

 • ضمیری، محمدرضا ترسیم آینده اخلاقی جهان، با تأکید بر ظرفیت‌های عصر ظهور [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 53-77]

ط

 • طالبی دارابی، باقر تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 83-106]
 • طاهری، حبیب الله عصر ظهور یا مدینه فاضله موعود در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 146-165]
 • طاهری، حبیب الله جهانی شدن ‌و مقایسه‌ی آن با حکومت‌ واحد جهانی حضرت مهدی (عج) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 185-208]
 • طاهری، حبیب الله ‌سیره قضایی حضرت مهدی(عج) [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 162-174]
 • طبسی، نجم‌الدین جزیره خضرا در ترازوی نقد [دوره 7، شماره 21، 1386، صفحه 9-52]
 • طبسی، نجم الدین حکم تسمیه و نام حضرت ولی عصر(عج) [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 203-226]
 • طبسی، نجم الدین دلایل غیبت حضرت مهدی (عج) از دیدگاه روایات [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 229-261]
 • طبسی، نجم الدین نهی از قیام در بوته ی نقد و تحلیل روایی [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 355-372]
 • طبسی، نجم الدین درنگی‌ در روایات‌ قتل‌های‌ آغازین‌ دولت‌ مهدی (عج) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 355-386]
 • طبسی، نجم الدین سیری در کتاب کمال الدین و تمام النعمه (1) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 405-426]
 • طبسی، نجم الدین سیری در کتاب کمال الدین و تمام النعمه(2) [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 391-398]
 • طبسی، نجم الدین کاوشی در خبر‌ سعد بن‌ عبدالله‌ (اشعری) قمی‌ [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 227-254]
 • طبسی، نجم الدین ‌کاوشی‌ در خبر سعد بن عبداللّه (اشعری) قمی (2) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 461-482]
 • طبسی، نجم الدین بررسی احادیث عدالت مهدوی [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 211-226]
 • طبسی، نجم الدین سفارت و نیابت خاصه [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 135-154]
 • طبسی، نجم الدین حدیث شناسی / الامامه و التبصره من الحیره [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 179-208]
 • طبسی، نجم الدین نگرشی در روایات سیدحسنی [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 25-50]
 • طبسی، نجم الدین سیدحسنی در خطبه البیان، از سند تا متن [دوره 10، شماره 32، 1389، صفحه 51-68]
 • طبسی، نجم الدین آموزه‌های مهدوی در آیینة کلام رضوی [دوره 10، شماره 33، 1389، صفحه 87-112]
 • طبسی، نجم الدین زیارت ناحیه مقدسه [دوره 7، شماره 20، 1386، صفحه 191-214]
 • طبسی، نجم الدین ذریه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نقش آنان در دولت بزرگ اسلامی [دوره 12، شماره 38، 1391، صفحه 43-66]
 • طبسی، نجم الدین بررسی و نقدترفندهای عثمان بن محمد الخمیس در القای شبهه‌ها، در زمینه مهدویت [دوره 18، شماره 63، 1397، صفحه 133-156]
 • طبسی، نجم الدین بررسی و نقد دیدگاه عثمان خمیس در زمینه رویکرد رفتاری امام مهدی(عج) [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 107-131]
 • طبسیطبسی، نجم‌الدین تأملی در روایات اسرار غیبت [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 7-28]

ع

 • عابدی، احمد مهدویت و فرقه های انحرافی (فرقه شیخیه) [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 296-318]
 • عبدالله امینی، کمال السید برگ‏هایی از تاریخ روم مادر امام زمان (علیه السلام) [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 237-245]
 • عبداللهی، ابراهیم نقش روش تلقین در نهادینه‌سازی آموزه‌ مهدویت برای کودکان [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 81-110]
 • عبداللهی‌، حسین علی کتابشناسی‌ توصیفی‌ حضرت‌ امام‌ مهدی (عج) کتاب های منتشر شده سال 1381 ه.ش [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 425-448]
 • عبدیائی، نرجس ابعاد رشد در مدینه فاضله مهدوی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 63-88]
 • عبدیائی، نرجس نقش و جایگاه قرة العین در فرقه بابیه [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 155-174]
 • عبدی پور، حسن تاثیرهای اجتماعی اعتقاد به مهدویت از دیدگاه جامعه شناسی [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 225-250]
 • عرب پور، امیرحسین نقش «انتظار انقلابی» در تحقق تمدن جدید اسلامی، با تاکید بر منظومه فکری آیتالله خامنه‌ای مدظله [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 5-26]
 • عرفان، امیر محسن کاوشی در بازشناسی مفضل بن عمر از راویان احادیث مهدوی [دوره 9، شماره 28، 1388، صفحه 107-132]
 • عرفان، امیر محسن کاوشی در بازشناسی احمدبن هلال عبرتائی از مدعیان دروغین وکالت [دوره 14، شماره 44، 1393، صفحه 137-162]
 • عرفان، امیرمحسن نیازسنجی پژوهشی در گستره مناسبات «هنر» و «آموزه مهدویت» [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 117-153]
 • عرفان، امیرمحسن بازخوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویّت و گرایش مردم به آنان [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 145-174]
 • عرفان، امیرمحسن بازنمایی آموزه منجی موعود در اسلام از منظر اندیشه رضوی [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 43-64]
 • عرفان، امیرمحسن بررسی تحلیلی جایگاه آموزه مهدویت در اندیشه نبوی [دوره 13، شماره 41، 1392، صفحه 87-110]
 • عرفان، امیرمحسن راهکارهای غلبة پیام مهدوی بر فرهنگ عامه‌پسند در رسانه‌ها [دوره 13، شماره 43، 1392، صفحه 29-48]
 • عرفان، امیرمحسن تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 7-32]
 • عرفان، امیرمحسن نیازسنجی مهدویت‌پژوهی با رویکرد ادبی [دوره 17، شماره 59، 1396، صفحه 29-60]
 • عرفان، امیرمحسن شاخصه‌شناسی مواجهه ائمه ع با مدعیان دروغین مهدویت [دوره 15، شماره 50، 1394، صفحه 119-146]
 • عرفان، امیرمحسن اثربخشی کارکردگرایانه آموزه مهدویت در نظام اخلاقی تمدن اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 49-74]
 • عرفان، امیرمحسن گونه‌شناسی تحلیلی و نقد رویکردها ‌در تبیین روایات سفیانی [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 27-51]
 • عزیزی، سعید تحلیل گفتمان مهدویت، در احادیث حسن بن محبوب [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 33-58]
 • عشریه، رحمان بررسی و نقد تأویل «قیامت موعود» به «قیام قائم» [دوره 17، شماره 56، 1396، صفحه 33-54]
 • عشریه، رحمان تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 117-142]
 • عظیمی، سید علی اکبر بازنگری دستگاه نظری آینده‌پژوهی در جهان بینی اسلامی [دوره 9، شماره 29، 1388، صفحه 83-110]
 • علی اکبری، راضیه آینده‌پژوهی در پرتو انتظار پویا با تأکید بر کارکرد وحدت امت اسلامی [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 143-163]
 • علیا نسب، سید ضیاءالدین سازگاری محتوایی دعای فرج (عظم البلاء) با مبانی توحیدی [دوره 14، شماره 44، 1393، صفحه 33-62]
 • علیپور، میثم نور مهدی، هدایتگری از فراسوی آینده [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 49-71]
 • علیزاده مالستانی، عزیزالله تشکیل حکومت جهانی، چرا و چگونه؟ [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 105-144]
 • علی لاری، جعفر خوشنویس مهدویّت و فرقه‏های انحرافی(1) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 240-250]
 • علیمرادی، زهرا تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن با عصر ظهور [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 65-92]
 • عنایتی، فاطمه رجعت زنان [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 105-134]
 • عواطفی، زهرا کارکردهای اخلاقی آموزه انتظار با تأکید بر دو حوزه تعلیم و تعلّم [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 5-23]
 • عیوضی، محمدرحیم نقش آینده‌ پژوهان در شکل‌ گیری آینده‌ پژوهی اسلامی‌ [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 25-42]

غ

 • غفاری، رحمان مدل خط‌مشی‌گذاری حکومت‌ اسلامی: تصویرپردازی از اتوپیای(آرمان شهر) حکومت واحد جهانی موعود [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 123-144]
 • غفوری‌نژاد، محمد تحلیل مصدر شناختی احادیث الغیبه شیخ طوسی [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 5-28]
 • غفوری نژاد، محمد مأخذ شناسی و باز شناسی محتوای کتاب الاوصیاء شلمغانی [دوره 15، شماره 50، 1394، صفحه 95-118]
 • غنوی، امیر عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 93-130]

ف

 • فؤادیان، محمدرضا امام حسین (ع) و مهدی (عج) [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 166-197]
 • فؤادیان، محمدرضا ‌‌مهدی (عج) روح حجّ [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 193-220]
 • فاضل لنکرانی، آیت الله در محضر حضرت آیت‏الله العظمی فاضل ‏لنکرانی(دامت برکاته) [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 27-30]
 • فاضل لنکرانی، محمدجواد دین در عصر ظهور [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 94-108]
 • فاضلیان، نفیسه سادات پیوند سنت‌های الهی با مهدویت [دوره 9، شماره 30، 1388، صفحه 117-144]
 • فرقانی تهرانی، ناهید سازه مفهومی انتظار در اندیشه مهدویت [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 5-28]
 • فرمانیان، مهدی بررسی جایگاه خلیفه عصر حاضر در ظاهر و باطن از دیدگاه بریلویه [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 53-73]
 • فقیه زاده، رضا تحلیل دلایل قرآنی نظریه تسلیم پذیری منتظران در پیشگاه امام عصر، با محوریت مسئله عصمت ائمه [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 53-76]
 • فلا‌ح‌، سید مجتبی مقدمات ظهور (1) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 229-270]
 • فلاح، محمد جواد تحلیل تفسیری جایگاه و نقش «مصابره» و «مرابطه» در پیوند با امام عصر با محوریت آیه 200 سوره آل‌عمران [دوره 18، شماره 63، 1397، صفحه 5-26]
 • فلاح علی آباد، محمد علی تحلیل و بررسی روایات سنّ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف (با تأکید بر نقد ادّعای بهائیت) [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 29-60]
 • فلاح علی آباد، محمد علی بررسی ادعای ولادت مهدی موعودع در آخرالزمان، در روایت أم هانی (با تأکید بر نقد ادعای بهائیت) [دوره 13، شماره 41، 1392، صفحه 111-128]
 • فلاح علی آباد، محمدعلی بازترسیم معیارهای نقد شیوه‌ تأویلی‌گرایی مدعیان مهدویت [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 95-116]
 • فلاح علی آباد، محمدعلی تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 7-32]
 • فلاح علی آباد، محمدعلی تحلیل و بررسی شاخصه ها و ترفندهای بهائیت در ادعای پیشگویی زمان ظهور در روایت مفضل بن عمر [دوره 15، شماره 49، 1394، صفحه 103-128]
 • فلاح علی آباد، محمدعلی بررسی و نقد شاخصه های تاویل گرایی در جریان های انحرافی مهدویت [دوره 16، شماره 55، 1395، صفحه 101-126]
 • فلاح علی آباد، محمدعلی اصول راهبردی فریقین در رویارویی با تأویلی‌گرایی جریان‌های انحرافی مهدویت [دوره 17، شماره 59، 1396، صفحه 105-128]
 • فلاح یخدانی، جمال امکان‌سنجی تطبیق کارکردهای پسر انسان در کتاب مقدس بر منجی موعود شیعه [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 45-68]
 • فلاح یخدانی، جمال واکاوی توقیت و آسیب‌های آن در ادیان ابراهیمی [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 69-94]

ق

 • قائمی بافقی، طیبه تحلیلی بر نگرش خیر کثیر در بسترسازی جامعه مهدوی [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 43-68]
 • قاسم نژاد، زهرا بازخوانی جایگاه نخبگان و خواص در هدایت جامعه شیعی در عصر رضوی و دوران غیبت [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 65-88]
 • قاسم نژاد، زهرا گونه شناسی برخورد امام رضا علیه السلام با جریان‌های انحرافی جامعه اسلامی [دوره 12، شماره 38، 1391، صفحه 115-143]
 • قاسمی، محمدعلی‌ نقد و بررسی روایات نافی‌ حکومت و قیام در عصر غیبت‌ [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 377-392]
 • قاسمی، محمدعلی‌ جامعه شیعی و انتظار قیام از امامان (ع) در سیر تاریخی‌ [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 251-262]
 • قاسمی، محمدعلی‌ ‌غیبت، انتظار و حکومت‌ [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 293-314]
 • قاسمی نژاد، زهرا امام رضا و تربیت نسل منتظر [دوره 10، شماره 33، 1389، صفحه 129-160]
 • قاضوی، سید حسن کاوشی پیرامون فرزندان امام حسن عسکری ع و اعتبار سنجی یک امامزاده منسوب به ایشان [دوره 13، شماره 42، 1392، صفحه 97-127]
 • قاضی خانی، حسین کاوشی درچرایی اندک بودن داده‌های شرح‌حال نگاری سمری و تاثیر آن بر جایگاه وکالتی ایشان [دوره 15، شماره 50، 1394، صفحه 75-94]
 • قرائتی، محسن گفت ‏و گو با استاد محسن قرائتی‏ [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 33-51]
 • قرائتی، محسن نشستی با استاد محسن قرائتی [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 84-93]
 • قرائتی، محسن وظایف سازمانها و نهادها در ترویج فرهنگ مهدویت [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 57-70]
 • قربان زاده، مهدی عدالت مهدوی و توسعه سیاسی [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 75-94]
 • قربانی، سعید تحلیلی کارکردگرایانه برآموزه‌های متعالی مهدویت از نگاه آینده‌‌پژوهی [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 123-142]
 • قریب دوست، آمنه استعجال درباره‌ ظهور امام زمان در سنجه‌ آیات و روایات [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 75-101]
 • قنبریان، محسن رویکرد استراتژیک به ظهور [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 187-234]
 • قنبری نیک، محسن ویژگی‌های اجتماعی جامعه منتظر از منظر آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 19، شماره 67، 1398، صفحه 27-50]
 • قهرمان، مهدی بررسی و نقد برداشت‌های انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 53-72]
 • قوامی، سید صمصام الدین مدیریت، عدالت، مهدویت [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 187-218]

ک

 • کارشناس، علی بررسی و نقد انگاره‌ «عدم حرمت اموال نواصب مهدییّن و پیروان آنان» در جریان مدعی یمانی [دوره 19، شماره 67، 1398، صفحه 95-115]
 • کارگر، رحیم انتظار و انقلاب [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 126-145]
 • کارگر، رحیم جهانی‌ شدن‌ و حکومت جهانی‌ حضرت مهدی(عج) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 141-192]
 • کارگر، رحیم امکان‌سنجی تطبیق کارکردهای پسر انسان در کتاب مقدس بر منجی موعود شیعه [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 45-68]
 • کارگر، رحیم نظرخواهی دکترین مهدویت [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 15-44]
 • کارگر، رحیم دولت اخلاقی و دکترین مهدویت [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 241-254]
 • کارگر، رحیم فلسفه نظری تاریخ و دکترین مهدویت [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 75-116]
 • کارگر، رحیم مهدویّت و فرجام ستیزش حقّ و باطل [دوره 7، شماره 19، 1385، صفحه 87-136]
 • کارگر، رحیم بسیج و کنش جمعی در انقلاب جهانی مهدوی [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 83-122]
 • کارگر، رحیم سرمقاله [دوره 9، شماره 28، 1388، صفحه 5-10]
 • کارگر، رحیم آینده پژوهی مهدوی [دوره 9، شماره 28، 1388، صفحه 65-106]
 • کارگر، رحیم زمینه‌شناسی سیاسی انقلاب جهانی مهدوی [دوره 9، شماره 29، 1388، صفحه 53-82]
 • کارگر، رحیم آینده پژوهی قرآنی و جایگاه مهدویت در آن [دوره 10، شماره 32، 1389، صفحه 121-148]
 • کارگر، رحیم شکوفایی و بالندگی انسان در عصر ظهور [دوره 8، شماره 24، 1387، صفحه 4-6]
 • کارگر، رحیم بصیرت اخلاقی ( ماهیت، ضرورت و چرایی) در عصر ظهور [دوره 8، شماره 24، 1387، صفحه 23-54]
 • کارگر، رحیم بصیرت اخلاقی در عصر ظهور (سازوکارها و روش‌ها) [دوره 8، 25.26، 1387، صفحه 43-86]
 • کارگر، رحیم جایگاه «فرضیه» در پژوهش‏های دینی (مهدویت پژوهی) [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 39-76]
 • کارگر، رحیم ذریه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نقش آنان در دولت بزرگ اسلامی [دوره 12، شماره 38، 1391، صفحه 43-66]
 • کارگر، رحیم مهدویت و جایگاه آن در چشم‌انداز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد آینده‌پژوهی) [دوره 13، شماره 40، 1392، صفحه 97-122]
 • کارگر، رحیم بررسی تحلیلی روایی عنصر «بصیرت» دریاران امام زمان ع [دوره 13، شماره 43، 1392، صفحه 69-90]
 • کارگر، رحیم توسعه فرهنگی در عصر ظهور و چشم انداز آن در جامعه منتظر [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 7-30]
 • کارگر، رحیم تاثیرات سیاسی جهانی‌شدن‌ بر زمینه‌سازی انقلاب جهانی حضرت مهدی ع [دوره 16، شماره 52، 1395، صفحه 113-136]
 • کارگر، رحیم عصر ظهور و نقش آن در تحولات بنیادین خانواده [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 75-98]
 • کارگر، رحیم نقد دیدگاه رشید رضا در تعارض روایات مهدویت [دوره 18، شماره 61، 1397، صفحه 85-103]
 • کارگر، رحیم نقش جریان‌های انحرافی پیش از ولادت حضرت مهدی(عج) در «وضع» و «تحریف» روایات مهدوی [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 109-127]
 • کارگر، رحیم توسعه دانش‌بنیان از غرب تا جامعه عصر ظهور [دوره 21، شماره 74، 1400، صفحه 123-150]
 • کارگر شورکی، هدایت آینده پژوهی تعلیم و تربیت مهدوی، با رویکرد همگرایی فناورانه [دوره 21، شماره 74، 1400، صفحه 21-43]
 • کاظمی، محمد نقش حجت‌های الاهی در سعادت انسان (با تأکید بر نقش اهل بیت علیهم السلام) [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 113-134]
 • کامیاب، مسلم سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 89-116]
 • کامیاب، مسلم کاوشی در بازشناسی احمدبن هلال عبرتائی از مدعیان دروغین وکالت [دوره 14، شماره 44، 1393، صفحه 137-162]
 • کامیاب، مسلم ترفندهای روان شناختی مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر [دوره 16، شماره 55، 1395، صفحه 75-100]
 • کامیاب، مسلم بررسی تطبیقی آیه 159 سوره نساء از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 18، شماره 61، 1397، صفحه 5-28]
 • کامیاب، مسلم تبیین و نقد ترفند‌های عوام فریبی جریان‌های انحرافی مهدوی در تاریخ معاصر [دوره 18، شماره 63، 1397، صفحه 107-131]
 • کامیاب، مسلم بررسی و نقد استنادی ایده تعدد قائم در جریان مدعی یمانی احمدبن اسماعیل بصری [دوره 19، شماره 66، 1398، صفحه 105-130]
 • کامیاب، مسلم بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل بصری [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 79-107]
 • کامیاب، مسلم بررسی‌ زمینه‌ روانشناسی موثر بر پذیرش ادعای مدعیان دروغین مهدویت در ایران معاصر [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 51-69]
 • کاوند، ندا بررسی شاخص‌‌های انتظارسازنده و انتظار مخرب در نظام تربیتی اسلام، با محوریت بیانات مقام معظم رهبری [دوره 21، شماره 74، 1400، صفحه 45-69]
 • کبیری، زینب تحلیل کار آمدی انتظار در حیات طیبه [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 5-26]
 • کریمی، مرتضی بررسی و نقد شگردهای حدیثیِ احمد الحسن بصری [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 69-94]
 • کریمی، مرتضی بررسیِ برداشت‌های قرآنی احمد الحسن بصری با تاکید بر تطبیق‌های متعارض با دلایل عقلی و نقلی [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 119-137]
 • کریمیان کریمی، نوراله مولفه‌‌های مهدوی در فرهنگ دفاعی– امنیتی [دوره 19، شماره 67، 1398، صفحه 73-94]
 • کفیل، محمدصادق عدالت مهدوی در اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 35-40]
 • کلباسی، حسین نگاهی به مفاهیم نجات و موعود در سنت عهدین [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 157-186]
 • کلباسی، مجتبی بررسی افسانه‏ی ‏جزیره‏ی خضراء (1) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 136-146]
 • کلباسی، مجتبی بررسی تاریخی داستان جزیره خضراء(2) [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 109-125]
 • کلباسی، مجتبی بررسی افسانه ی جزیره خضراء (3) [دوره 2، شماره 3، 1381، صفحه 129-139]
 • کلباسی، مجتبی بررسی افسانه ی جزیره‏ی خضراء [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 159-172]
 • کلباسی، مجتبی سرمقاله [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 5-10]
 • کلباسی، مجتبی مهدویت در تفسیر المیزان [دوره 7، شماره 19، 1385، صفحه 53-86]
 • کلباسی، مجتبی میزگرد اتحاد ملی، انسجام اسلامی و مهدویت [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 5-26]
 • کلباسی، مجتبی گونه شناسی وجود حجت حی با تأکید بر دو واژه مُنذر و هاد [دوره 13، شماره 41، 1392، صفحه 43-60]
 • کلباسی، مجتبی تفسیر آیه خلافت از دیدگاه شیخ صدوق [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 7-26]
 • کلباسی، مجتبی پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی(عج) در پرتو آیات شاهدان اعمال [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 5-32]
 • کورانی، علی مصاحبه با استاد علی کورانی [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 60-83]
 • کیانی، زینب استمرارهمراهی مبیِّن با قرآن از نگاه فریقین [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 55-80]

گ

 • گرامی، غلامحسین نشاط اجتماعی منتظران در نظریه انتظار از منظر مقام معظم رهبری مدظله [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 29-51]
 • گرجیان، محمد مهدی تحلیل کار آمدی انتظار در حیات طیبه [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 5-26]
 • گودرزی، غلامرضا اتخاذ رویکرد واقع‌گرایی انتقادی برای تصویرپردازی از آینده، بر اساس مختصات حکومت عدل مهدوی [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 5-33]
 • گورکانی، حجت اخلاق زیست محیطی در عصر ظهور [دوره 11، شماره 35، 1390، صفحه 37-60]

ل

 • لطفی، محمد مهدی تحلیل کارکردی موعودباوری و نقش آن در تولید همگرایی در ادیان ابراهیمی [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 77-99]
 • لطفی، محمدمهدی واکاوی توقیت و آسیب‌های آن در ادیان ابراهیمی [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 69-94]
 • لطیفی، رحیم ‌رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام(قاعده‌ی لطف) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 63-84]
 • لطیفی، رحیم برهان امکان اشرف و اثبات امامت [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 67-84]
 • لطیفی، رحیم برهان‌ عنایت‌ و اثبات‌ اصل‌ وجود امام (ع) [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 105-134]
 • لطیفی، رحیم انسان کامل و اثبات امامت (1) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 117-140]
 • لطیفی، رحیم اثبات امامت و انسان کامل (2) [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 41-72]
 • لطیفی، رحیم ولایت ، مهم ترین مبنای اندیشه مهدویت [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 235-266]
 • لطیفی، رحیم جایگاه اختیار و تلاش انسان در پدیده ظهور [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 89-112]
 • لطیفی، رحیم تعمیق فواید امام غایب در پرتو امام شناسی و غیبت شناسی [دوره 13، شماره 42، 1392، صفحه 27-48]
 • لک‌زایی، نجف میزگرد اتحاد ملی، انسجام اسلامی و مهدویت [دوره 7، شماره 23، 1386، صفحه 5-26]
 • لک‌زایی، نجف تیپ شناسی و واکاوی استراتژی‌های غرب در ستیزش با آموزه مهدویت [دوره 14، شماره 44، 1393، صفحه 7-32]
 • لک زایی، صغری امام رضا و تربیت نسل منتظر [دوره 10، شماره 33، 1389، صفحه 129-160]
 • لک زایی، صغری گونه شناسی برخورد امام رضا علیه السلام با جریان‌های انحرافی جامعه اسلامی [دوره 12، شماره 38، 1391، صفحه 115-143]
 • لک زایی، نجف شکوفایی عدالت انبیا در عدالت مهدوی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 179-208]
 • لکزایی، نجف عدالت سیاسی مهدوی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 61-92]

م

 • م، محمدجواد دکترین ظهور منجی [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 117-156]
 • مادلانگ‌، دبلیو قائم آل محمّد[عج] [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 201-204]
 • مبینی پور، سید محمد رویکردی آینده پژوهانه به چشم انداز نجات در ادیان غیر ابراهیمی [دوره 20، شماره 71، 1399، صفحه 99-123]
 • متقی، تقی انتظار پویا (1) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 95-110]
 • متقی، تقی انتظار پویا(2) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 99-110]
 • متقی زاده، زینب آسیب شناسی فرهنگ مهدوی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 31، 1388، صفحه 125-154]
 • متوسل، محمود مهدویت از دیدگاه مستشرقان [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 237-250]
 • مجید الحلی، احمد علی مقام امام زمان (عج) در شهر نعمانیه [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 171-178]
 • مجید الحلی، احمد علی مقام امام زمان (عج) در شهر نعمانیه [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 171-178]
 • محدّثی، جواد عدالت موعود [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 17-20]
 • محمدرضایی، محمد تحلیل و بررسی کلامی مبانی حاکمیت دین واحد در عصر ظهور، با نگاهی نقادانه بر پلورالیسم جان هیک [دوره 19، شماره 66، 1398، صفحه 5-21]
 • محمدی، بهروز او متولد شده است [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 89-110]
 • محمدی، بهروز فلسفه‌ی غیبت از منظر روایات (1) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 165-184]
 • محمدی، حسین اثبات ضرورت وجود حجت الاهی در پرتو آیات 3 تا 5 سوره مبارکه دخان [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 5-22]
 • محمدی، سید محمدصادق عدل موعود از منظر آیین یهود و مسیحیت [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 133-148]
 • محمدی، محمد دیدگاه‌های غالیانه شیخیه در خصوص مقامات ائمه اطهار، با محوریت اندیشه‌های شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 95-118]
 • محمدی، مسلم گونه‌شناسی اخلاق‌پژوهی مهدوی در کلام رضوی [دوره 10، شماره 33، 1389، صفحه 113-128]
 • محمدی، مسلم برهان پذیری عقلی ضرورت وجود امام دراندیشه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 16، شماره 52، 1395، صفحه 95-112]
 • محمدی، مسلم دیدگاه‌های غالیانه شیخیه در خصوص مقامات ائمه اطهار، با محوریت اندیشه‌های شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 95-118]
 • محمدی منفرد، بهروز قاعدهِ‌ لطف (2) [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 37-51]
 • محمدی منفرد، بهروز عدالت باوری [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 119-132]
 • مختارزاده، لیلا ملأ و اشراف یا رانت‌های قدرت و ثروت مانع فراروی پیامبران علیهم السلام و حضرت مهدی [دوره 11، شماره 35، 1390، صفحه 147-172]
 • مسائلی، احمد سازه مفهومی انتظار در اندیشه مهدویت [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 5-28]
 • مسعودی، محمد بازشناسی مصادر کتاب الغیبه طوسی [دوره 9، شماره 28، 1388، صفحه 133-152]
 • مسعودی، محمد راویان احادیث مهدویت، قاسم بن علاء همدانی [دوره 7، شماره 20، 1386، صفحه 215-234]
 • مسعودی، محمد خاندان نوبختی، راویان احادیث مهدویت و حامیان مقام ولایت [دوره 8، شماره 24، 1387، صفحه 123-146]
 • مشیری، مجتبی اهمیت فرهنگ مهدویت [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 31-52]
 • مصباحی جمشید، پرستو ترسیم آینده اخلاقی جهان، با تأکید بر ظرفیت‌های عصر ظهور [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 53-77]
 • مصطفوی، اسدالله بررسی و نقد امکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت کبرا، در پرتو اندیشه اجماع لطفی [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 103-123]
 • مصطفوی، اسدالله بررسی شبهه ناسازگاری غیبت با لزوم استمرار هدایت تشریعی، به عنوان فلسفه نصب امام [دوره 19، شماره 66، 1398، صفحه 23-41]
 • مصطفوی، اسدالله روش شناسی کلامی شیخ طوسی در پاسخ به شبهات مهدویت، با تاکید بر کتاب الغیبه [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 55-82]
 • مصطفی کاظمی، نجم الدین طبسی نگاهی به‏ کتاب غیبت نعمانی (‏1) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 191-205]
 • مصلحی، علی حضرت زهرا (س) و امام مهدی (ع) (1) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 127-164]
 • مصلحی، علی‌ حضرت زهرا (س) و امام مهدی (عج) (2) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 413-430]
 • مظاهری سیف، حمید رضا دکترین ظهور منجی در دوران معاصر با رویکرد عرفان [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 243-270]
 • مظاهری سیف، حمیدرضا گامی به سوی اخلاق مهدوی [دوره 10، شماره 32، 1389، صفحه 93-120]
 • مظفری، محمد حیدر مهدویت در واقفیه و موضع‌گیری امام رضا علیه السلام [دوره 10، شماره 33، 1389، صفحه 161-186]
 • مظلوم‌زاده، سیدمیثم بازکاوی ضرورت‌های فرهنگی و ادبی انتظار و ارزیابی میزان آشنایی جوانان با مبانی مهدوی و معیارهای مربوطه [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 171-192]
 • معرفت، آیت الله عدالت مهدوی در قرآن [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 55-60]
 • معرفت، محمد تحلیل مصدر شناختی احادیث الغیبه شیخ طوسی [دوره 17، شماره 57، 1396، صفحه 5-28]
 • معلمی، حسن بررسی و تحلیل زمینه‌های فطری تکامل تدریجی جامعه بشری به سوی جامعه مهدوی، با تاکید بر دیدگاه‌های استاد مطهری [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 5-27]
 • معنوی، سید مجتبی سبک‌شناسی مواجهه ائمه با شبهه‌های مهدویت (با تأکید بر شبهه‌های واقفه) [دوره 17، شماره 56، 1396، صفحه 113-137]
 • معنوی، سیدمجتبی ویژگی‌های شخصی حضرت مهدی علیه السلام در ادعیه و زیارات [دوره 11، شماره 34، 1390، صفحه 55-94]
 • معنوی، مجتبی مؤلفه‌های توسعه و پیشرفت از نظرگاه اسلام با توجه به آرمان‌شهر مهدوی [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 57-84]
 • معین الاسلام، مریم عقلانیت در دکترین مهدویت [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 271-292]
 • معین الاسلام، مریم زن منتظر و منتظر‌پروری [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 37-60]
 • معین نجف آبادی، سعیده بررسی تشابهات کار ویژه‌های حکومت موعود در اندیشه شیعه و یهود [دوره 11، شماره 34، 1390، صفحه 145-174]
 • معین نجف آبادی، سعیده آرمان‌شهر در اندیشه یهود [دوره 8، 25.26، 1387، صفحه 313-350]
 • مفتاح، احمدرضا تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی [دوره 20، شماره 68، 1399، صفحه 83-106]
 • مقدّسی، روح الله بررسی سندی و تحلیل دلالی روایات پیشگویی‌های عصر ظهور با موضوع شاخص‌ها و کارکردهای یاران مهدی موعود عج [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 27-48]
 • مقدمی شهیدانی، سهراب تحلیل و بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل حکومت دینی از منظر آیت الله مصطفی خمینی، با محوریت رساله «ولایت فقیه» [دوره 17، شماره 59، 1396، صفحه 61-85]
 • ملایی، حسن جایگاه اختیار و تلاش انسان در پدیده ظهور [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 89-112]
 • ملایی، حسن کاوشی مفهوم شناسانه در سبک زندگی منتظرانه [دوره 14، شماره 44، 1393، صفحه 63-88]
 • ملایی، حسن بررسی مناسبات انتظار موعود و الگوی اسلامی پیشرفت در اندیشه‌ مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 103-130]
 • ملایی، حسن ماهیت و مؤلفه‌های بنیادین انتظار، در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 19، شماره 66، 1398، صفحه 85-103]
 • ملکی، علی بررسی و تحلیل منابع مشروعیت حکومت مهدوی [دوره 19، شماره 67، 1398، صفحه 117-137]
 • ملکی راد، محمود کارکردهای اجتماعی اندیشه مهدویت در حوزه امنیت و دفاع [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 101-122]
 • ممدوحی، آیت الله حسن حضرت مهدی موعود (عج) از نگاه صدر المتالهین [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 311-320]
 • منصوری، احسان بررسی تطبیقی بازتاب آموزه رجعت درنظام حکمت متعالیه با تاکید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 54، 1395، صفحه 119-135]
 • منصوری، محمد علی «انتظار پویا» در پرتو آموزه‌های وحیانی در اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 19، شماره 66، 1398، صفحه 61-83]
 • منصوری، محمد هادی تحلیلی درباره بصیرت یاوران امام زمان عج و فرایند دستیابی به آن در آینه قرآن و کلام علوی ع [دوره 16، شماره 55، 1395، صفحه 5-28]
 • منصوری، محمدهادی استعجال درباره‌ ظهور امام زمان در سنجه‌ آیات و روایات [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 75-101]
 • منصوری، محمدهادی تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن با عصر ظهور [دوره 21، شماره 72، 1400، صفحه 65-92]
 • مهدی‌پور، علی‌ اکبر اماکن زیارتی منتسب به‌ امام زمان (عج) در ایران و جهان (3) (مسجد کوفه) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 341-376]
 • مهدی پور، علی اکبر اماکن زیارتی منتسب به امام زمان (ع) در ایران و جهان (مسجد مقدس جمکران) [دوره 2، شماره 5، 1381، صفحه 333-354]
 • مهدی پور، علی اکبر اماکن زیارتی منتسب به امام زمان (عج) در ایران و جهان (2) (مسجد سهله) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 329-354]
 • مهدی پور، علی اکبر اماکن زیارتی منتسب به امام زمان عج در ایران و جهان در قداست‌ و فضیلت‌ کوفه‌ [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 263-290]
 • مهدی پور، علی اکبر اهمیت فرهنگ مهدویت [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 31-52]
 • مهدی پور، علی اکبر ‌اماکن‌ زیارتی‌ منتسب‌ به امام زمان (عج) (وادی السلام) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 431-460]
 • مهدی پور، علی اکبر بررسی‌ چند حدیث‌ شبهه ‌ناک‌ درباره عدالت‌ آفتاب‌ عالمتاب‌ [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 89-130]
 • موسوی، سید محمد عدالت اجتماعی مهدوی [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 289-300]
 • موسوی آقداش، سیدابوالفضل چرایی و ضرورت الگوگیری از آرمان شهر مهدوی و نقش الگویی آن در توسعه و پیشرفت جامعه منتظر [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 31-56]
 • موسوی آقداش، سیدابوالفضل بازنمایی جایگاه اندیشه مهدویت در قیام زید بن علی [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 95-116]
 • موسوی امین، سید محمد آزادی در دکترین مهدویت [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 225-234]
 • موسوی گیلانی، سید رضی دکترین مهدویت و کارکرد آن از منظر انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 45-80]
 • موسوی گیلانی، سید رضی میز گرد مفهوم شناسی دکترین مهدویت [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 5-28]
 • موسوی گیلانی، سید رضی دیدگاه پدیدار شناسانه هانری کربن به دکترین مهدویت [دوره 6، شماره 17، 1384، صفحه 29-74]
 • موسوی گیلانی، سید رضی مستشرقان و مهدویّت [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 105-134]
 • موسوی گیلانی، سید رضی مهدویت پژوهی از منظر سنت گرایان ( با تکیه بر اندیشه سید حسین نصر) [دوره 8، شماره 24، 1387، صفحه 55-92]
 • موسوی گیلانی، سید رضی بررسی و نقد دیدگاه‌های دیوید کوک در موضوع مهدویت و آخرالزمان اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1395، صفحه 127-153]
 • موسوی گیلانی، سید رضی تحلیل انتقادی غیبت و رجعت در اندیشه برنارد لوئیس [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 141-162]
 • موسوی گیلانی، سیدرضی نقد و بررسی دیدگاه‌های تیموتی فرنیش در زمینه مهدویت [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 127-153]
 • موسوی مقدم، سید محمد اثبات ضرورت وجود حجت الاهی در پرتو آیات 3 تا 5 سوره مبارکه دخان [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 5-22]
 • موسوی مقدم، سیدمحمد استمرارهمراهی مبیِّن با قرآن از نگاه فریقین [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 55-80]
 • موسوی‌نژاد، سید علی بررسی و تحلیلی بر پیشینه‌شناسی بابیت و مهدویت علی‌محمّد باب و رابطه آن با جریان‌های باطنی [دوره 16، شماره 53، 1395، صفحه 117-143]
 • موسوی نژاد، سید علی تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 117-142]
 • موسوی نژاد، سیدعلی بازنمایی جایگاه اندیشه مهدویت در قیام زید بن علی [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 95-116]
 • موسوی نسب، سید محمدرضا نقش روش تلقین در نهادینه‌سازی آموزه‌ مهدویت برای کودکان [دوره 14، شماره 47، 1393، صفحه 81-110]
 • مولانا، حمید عدالت سیاسی مهدوی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 61-92]
 • مومن، آیت الله عدالت شرط ولایت [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 285-304]
 • مویدی، علی پژوهشی در اثبات حیات امام مهدی(عج) در پرتو آیات شاهدان اعمال [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 5-32]
 • میبدی، محمدفاکر ‌زمینه‌سازی ظهور حضرت مهدی(ع) [دوره 4، 11.12، 1383، صفحه 315-336]
 • میراحمدی، سید عبدالله بررسی و نقد تکثر ادیان درعصر ظهور با تأکید بر مقوله نجات [دوره 17، شماره 56، 1396، صفحه 55-74]
 • میراحمدی، عبدالله بررسی و تحلیل روایات فریقین در تعیین مصداق «دابّة الارض» با تأکید بر تفسیرهای روایی [دوره 18، شماره 61، 1397، صفحه 29-54]
 • میرترابی، زهره جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار [دوره 17، شماره 58، 1396، صفحه 23-44]
 • میرجلیلی، سیدمحمدعلی واکاوی مؤلفه‌های تربیت مهدوی در اندیشه استاد مرتضی مطهری [دوره 21، شماره 74، 1400، صفحه 71-96]
 • میری رمی، سید محمدمهدی برهان پذیری عقلی ضرورت وجود امام دراندیشه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 16، شماره 52، 1395، صفحه 95-112]

ن

 • نائینی، مرتضی جان و جانان ( ‏امام زمان (عج) از نگاه امام خمینی (ره) ) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 7-32]
 • نائینی، مرتضی جان و جانان (‏امام زمان (عج) از نگاه مقام معظم رهبری) [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 19-59]
 • نبوی، سیدمجید بررسی و نقد برداشت‌های انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 53-72]
 • نجار زادگان، فتح الله بررسی تطبیقی آیه 159 سوره نساء از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 18، شماره 61، 1397، صفحه 5-28]
 • نجارزادگان، فتح الله تبیین ره آوردهاى عصر ظهور در پرتو زندگی توحیدی [دوره 10، شماره 32، 1389، صفحه 27-50]
 • نجف لک‏زایی، بهرام نظرخواهی دکترین مهدویت [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 15-44]
 • نجفی نژاد، سعید بررسی و نقد نظریه نیابت پادشاهان صفوی از طرف امام زمان [دوره 18، شماره 60، 1397، صفحه 69-94]
 • نساج، مریم روش شناسی و گونه شناسی مصادر تاریخ الحجه بحارالانوار [دوره 14، شماره 46، 1393، صفحه 81-112]
 • نساج، مریم روش شناسی تطبیقی احادیث مهدویت در مکاتب حدیثی قم، بغداد و اصفهان [دوره 15، شماره 51، 1394، صفحه 59-86]
 • نصرت زادگان، الهام بررسی و تحلیل زمینه‌های فطری تکامل تدریجی جامعه بشری به سوی جامعه مهدوی، با تاکید بر دیدگاه‌های استاد مطهری [دوره 20، شماره 69، 1399، صفحه 5-27]
 • نصوری، محمدرضا کتاب ‏تاریخ سیاسی غیبت‏ امام دوازدهم (عج) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 271-285]
 • نصوری، محمدرضا متمهدیان و مدعیان مهدویت (1) [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 291-316]
 • نصوری، محمدرضا متمهدیان و مدعیان مهدویت (2) [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 175-184]
 • نصوری، محمدرضا پیوند و همکاری متقابل بهائیت و صهیونیسم [دوره 6، شماره 18، 1385، صفحه 229-256]
 • نصوری، محمدرضا پیوند و همکاری بهائیت با رژیم پهلوی [دوره 8، شماره 27، 1387، صفحه 195-222]
 • نصیری، علی نگاهی به پدیده انتظار و آثار حیات بخش آن [دوره 8، شماره 24، 1387، صفحه 93-122]
 • نصیری، علی کارکرد عدالت در تعاملات اجتماعی [دوره 8، 25.26، 1387، صفحه 199-230]
 • نظرپور، حامد بررسی و نقد تصویر دجال در دایرة المعارف ایرانیکا [دوره 19، شماره 64، 1398، صفحه 125-144]
 • نقی ‌پور، طیبه بازخوانی عوامل پیدایش و انحطاط انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغرا [دوره 13، شماره 42، 1392، صفحه 128-146]
 • نقی پورفر، ولی الله تحلیل دلایل قرآنی نظریه تسلیم پذیری منتظران در پیشگاه امام عصر، با محوریت مسئله عصمت ائمه [دوره 18، شماره 62، 1397، صفحه 53-76]
 • نوبری، علیرضا بررسی آموزه مهدویت در تفاسیر فریقین ذیل آیه 187 اعراف با تأکید بر آرای تفسیری رشیدرضا و مراغی [دوره 17، شماره 59، 1396، صفحه 5-28]
 • نوری، پریا بررسی و نقد برداشت‌های انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 19، شماره 65، 1398، صفحه 53-72]
 • نیک پناه، منصور بازکاوی ضرورت‌های فرهنگی و ادبی انتظار و ارزیابی میزان آشنایی جوانان با مبانی مهدوی و معیارهای مربوطه [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 171-192]
 • نیل ساز، نصرت تحلیل انتقادی تاریخ‌گذاری دیوید کوک بر روایات آخرالزمان بررسی موردی ابن‌صیاد [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 25-50]

و

 • واعظی، سید حسن دلایل غیبت حضرت مهدی (عج) از دیدگاه روایات [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 229-261]
 • واعظی، سید حسن درنگی‌ در روایات‌ قتل‌های‌ آغازین‌ دولت‌ مهدی (عج) [دوره 2، شماره 6، 1381، صفحه 355-386]
 • واعظی، سید حسن سیری در کتاب کمال الدین و تمام النعمه (1) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 405-426]
 • واعظی، سید حسن کاوشی در خبر‌ سعد بن‌ عبدالله‌ (اشعری) قمی‌ [دوره 3، شماره 10، 1382، صفحه 227-254]
 • واکا، دانیال شکل گیری شخصیت مسیحایی در اسلام و ویژگیهای آن: مهدی عج [دوره 5، شماره 15، 1384، صفحه 177-188]
 • ولی زاده، محمد جواد کنکاشی در زمینه تعیین احتمالی زمان ظهور [دوره 12، شماره 38، 1391، صفحه 67-90]

ه

 • هاشمی، ریحانه نقش زن در زمینه سازی ظهور [دوره 7، شماره 22، 1386، صفحه 159-202]
 • هاشمی رفسنجانی، اکبر سخنان آیةاللَّه هاشمی رفسنجانی (دامت برکاته) [دوره 2، شماره 4، 1381، صفحه 25-35]
 • هزار، علیرضا عبدالعظیم حسنی (ع) و روایات مهدویت‌ [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 271-294]
 • هنروران، فاطمه رویکردی آینده پژوهانه به چشم انداز نجات در ادیان غیر ابراهیمی [دوره 20، شماره 71، 1399، صفحه 99-123]

ی

 • یوسفیان، مهدی نقش حجت‌های الاهی در سعادت انسان (با تأکید بر نقش اهل بیت علیهم السلام) [دوره 11، شماره 36، 1390، صفحه 113-134]
 • یوسفیان، مهدی نقد و بررسی بهره‌گیری از استخاره، معجزه و خواب در ادله مدعی یمانی بصری [دوره 12، شماره 39، 1391، صفحه 139-170]
 • یوسفیان، مهدی درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی پیشرفت با الهام از ویژگی‌های جامعه عصر ظهور [دوره 14، شماره 45، 1393، صفحه 131-162]
 • یوسفیان، مهدی نقش امام در نظام آفرینش [دوره 14، شماره 46، 1393، صفحه 61-80]
 • یوسفیان، مهدی بررسی و نقد دیدگاه‌های جوئل ریچاردسون در زمینه مهدویت [دوره 15، شماره 48، 1394، صفحه 117-144]
 • یوسفیان، مهدی بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی(عج) در سال‌های 70 و 140 هجری قمری [دوره 20، شماره 70، 1399، صفحه 89-114]
 • یوسفیان، مهدی بررسی و نقد رویکرد مهدویت نوعیه از دیدگاه اندیشمندان معاصر اهل‌سنت [دوره 21، شماره 73، 1400، صفحه 99-126]
 • یوسفی‌ غروی، محمدهادی فلسفه‌ی غیبت از منظر روایات (1) [دوره 3، شماره 7، 1382، صفحه 165-184]
 • یوسفی‌ غروی‌، محمدهادی فلسفه غیبت از منظر روایات (آخرین‌ نامه‌ به‌ آخرین‌ نایب)‌بر اساس‌ دیدگاه‌ شهید صدر دوم‌ [دوره 3، 8.9، 1382، صفحه 187-194]