نویسنده = روحانی، سید محمد
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه و کارکرد منجی‌ موعود هندو در متون پورانه‌

دوره 18، شماره 61، تابستان 1397، صفحه 129-151

سید محمد روحانی