نویسنده = علی لاری، جعفر خوشنویس
تعداد مقالات: 1
1. مهدویّت و فرقه‏های انحرافی(1)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1380، صفحه 240-250

جعفر خوشنویس علی لاری