نویسنده = ایروانی، آیت الله محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. او متولد شده است

دوره 2، شماره 5، پاییز 1381، صفحه 89-110

آیت الله محمد باقر ایروانی؛ بهروز محمدی