نویسنده = ممدوحی، آیت الله حسن
تعداد مقالات: 1
1. حضرت مهدی موعود (عج) از نگاه صدر المتالهین

دوره 2، شماره 5، پاییز 1381، صفحه 311-320

آیت الله حسن ممدوحی