نویسنده = متقی، تقی
تعداد مقالات: 2
1. انتظار پویا(2)

دوره 3، شماره 7، بهار 1382، صفحه 99-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی


2. انتظار پویا (1)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1381، صفحه 95-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی