نویسنده = صدرا، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. عدالت سیاسی مهدوی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1383، صفحه 61-92

حمید مولانا؛ نجف لکزایی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ علیرضا صدرا


2. عدالت مهدوی و فلسفه تاریخ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1383، صفحه 209-230

علیرضا صدرا