نویسنده = هزار، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. عبدالعظیم حسنی (ع) و روایات مهدویت‌

دوره 3، شماره 7، بهار 1382، صفحه 271-294

علیرضا هزار