نویسنده = آیت اللهی‌، سید محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. مروری نقادانه بر دو اثر علمی دانشگاهی در غرب درباره مهدویت

دوره 3، شماره 8.9، تابستان 1382، صفحه 225-236

سید محمد تقی آیت اللهی‌