نویسنده = حسناتی نجف‌آبادی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل استنادات روایی جریانات انحرافی بر مذمت فقها

دوره 17، شماره 56، بهار 1396، صفحه 91-112

محمد شهبازیان؛ عبدالرضا حسناتی نجف‌آبادی