نویسنده = غفوری‌نژاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مصدر شناختی احادیث الغیبه شیخ طوسی

دوره 17، شماره 57، تابستان 1396، صفحه 5-28

محمد معرفت؛ محمد غفوری‌نژاد