نویسنده = رحیم زاده میبدی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بازترسیم معیارهای نقد شیوه‌ تأویلی‌گرایی مدعیان مهدویت

دوره 17، شماره 57، تابستان 1396، صفحه 95-116

محمدعلی فلاح علی آباد؛ حسن رحیم زاده میبدی