نویسنده = ‌خسرو پناه، عبدالحسین‌ ‌
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای جدید کلا‌می در حکومت مصلح

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 72-85

عبدالحسین‌ ‌ ‌خسرو پناه