نویسنده = معرفت، آیت الله
تعداد مقالات: 1
1. عدالت مهدوی در قرآن

دوره 4، شماره 13، پاییز 1383، صفحه 55-60

آیت الله معرفت