نویسنده = غنوی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام

دوره 4، شماره 13، پاییز 1383، صفحه 93-130

امیر غنوی