نویسنده = جهانیان، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت

دوره 6، شماره 17، پاییز 1384، صفحه 157-190

ناصر جهانیان


2. جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 131-170

ناصر جهانیان