نویسنده = موسوی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. عدالت اجتماعی مهدوی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 289-300

حسن بلخاری؛ سید محمد موسوی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی