نویسنده = خامنه‌ای، آیت الله سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. عدالت حقوقی مهدوی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 307-312

آیت الله سید محمد خامنه‌ای