نویسنده = محمدی، سید محمدصادق
تعداد مقالات: 1
1. عدل موعود از منظر آیین یهود و مسیحیت

دوره 5، شماره 15، بهار 1384، صفحه 133-148

سید محمدصادق محمدی