نویسنده = حسینی آصف، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. باور شناخت موعود در ادیان و مکاتب مختلف

دوره 5، شماره 15، بهار 1384، صفحه 149-166

سید حسن حسینی آصف