نویسنده = مظاهری سیف، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. دکترین ظهور منجی در دوران معاصر با رویکرد عرفان

دوره 6، شماره 17، پاییز 1384، صفحه 243-270

حمید رضا مظاهری سیف