نویسنده = خسرو پناه، عبدالحسین‌ ‌
تعداد مقالات: 1
1. اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو وحی و امامت و تاریخ

دوره 7، شماره 23، زمستان 1386، صفحه 27-64

عبدالحسین‌ ‌ خسرو پناه