نویسنده = کلباسی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به مفاهیم نجات و موعود در سنت عهدین

دوره 7، شماره 23، زمستان 1386، صفحه 157-186

حسین کلباسی