نویسنده = عرفان، امیر محسن
تعداد مقالات: 2
1. کاوشی در بازشناسی احمدبن هلال عبرتائی از مدعیان دروغین وکالت

دوره 14، شماره 44، بهار 1393، صفحه 137-162

مسلم کامیاب؛ امیر محسن عرفان


2. کاوشی در بازشناسی مفضل بن عمر از راویان احادیث مهدوی

دوره 9، شماره 28، بهار 1388، صفحه 107-132

امیر محسن عرفان