نویسنده = مسعودی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. بازشناسی مصادر کتاب الغیبه طوسی

دوره 9، شماره 28، بهار 1388، صفحه 133-152

محمد مسعودی


3. راویان احادیث مهدویت، قاسم بن علاء همدانی

دوره 7، شماره 20، بهار 1386، صفحه 215-234

محمد مسعودی