نویسنده = عظیمی، سید علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری دستگاه نظری آینده‌پژوهی در جهان بینی اسلامی

دوره 9، شماره 29، تابستان 1388، صفحه 83-110

سید علی اکبر عظیمی