نویسنده = عبدیائی، نرجس
تعداد مقالات: 2
1. نقش و جایگاه قرة العین در فرقه بابیه

دوره 9، شماره 31، زمستان 1388، صفحه 155-174

نرجس عبدیائی