نویسنده = حجازی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. عصر مهدویت و حقوق محیط زیست

دوره 8، شماره 24، بهار 1387، صفحه 171-197

سید علیرضا حجازی