نویسنده = درویشی، امید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر متقابل دفاع مقدس و فرهنگ مهدویت

دوره 8، شماره 27، زمستان 1387، صفحه 171-194

امید درویشی