نویسنده = پدرام، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 1
1. نقش آینده‌ پژوهان در شکل‌ گیری آینده‌ پژوهی اسلامی‌

دوره 11، شماره 36، زمستان 1390، صفحه 25-42

محمدرحیم عیوضی؛ عبدالرحیم پدرام