نویسنده = حسینی کوهساری، سید اسحاق
تعداد مقالات: 1
1. مستندات قرآنی عرضه باور به رجعت و مواقف پس از مرگ، در زیارت آل‌یاسین

دوره 12، شماره 38، پاییز 1391، صفحه 91-114

روح الله شاهدی؛ سید اسحاق حسینی کوهساری