نویسنده = صادق نیا، مهراب
تعداد مقالات: 2
2. محورهای امید در ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 41، تابستان 1392، صفحه 157-173

محسن شریعتی؛ مهراب صادق نیا