نویسنده = لطفی، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی توقیت و آسیب‌های آن در ادیان ابراهیمی

دوره 15، شماره 48، بهار 1394، صفحه 69-94

جمال فلاح یخدانی؛ محمدمهدی لطفی