نویسنده = موسوی نژاد، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی جایگاه اندیشه مهدویت در قیام زید بن علی

دوره 15، شماره 48، بهار 1394، صفحه 95-116

سیدعلی موسوی نژاد؛ سیدابوالفضل موسوی آقداش