نویسنده = رضا نژاد، عزالدین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی شاخصه ها و ترفندهای بهائیت در ادعای پیشگویی زمان ظهور در روایت مفضل بن عمر

دوره 15، شماره 49، تابستان 1394، صفحه 103-128

عزالدین رضا نژاد؛ محمدعلی فلاح علی آباد